Hotline: ☎ 0838.068.068 📞 0777.255.777 📱 0822.77.88.00
Hotline: ☎ 0838.068.068
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU ĐÀO TẠO GẮN LIỀN VỚI DOANH NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM
TUYỂN SINH TRUNG CẤP 9+

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THCS trở lên
3. Trường công lập - học phí thấp

17/10/2021 Xem thêm
TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY CAM KẾT VIỆC LÀM

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THCS, dang dở THPT
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

 

17/10/2021 Xem thêm
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ – CATIEDU
 1. Giảm 40% học phí so với truyền thống
 2. Đội ngũ giáo viên chất lượng cao
 3. Đào tạo trực tuyến kết hợp thực hành
19/09/2021 Xem thêm
TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ Y SĨ RĂNG HÀM MẶT
 1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
 2. Tốt nghiệp THCS, dang dở THPT.
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
18/09/2021 Xem thêm
HỌC VIỆN CATIEDU TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
 1. Xét hồ sơ (không thi đầu vào)
 2. Tốt nghiệp THCS, dang dở THPT
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống
18/09/2021 Xem thêm
XÉT TUYỂN HỆ CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG TẠI HỌC VIỆN CATIEDU
 1. Xét hồ sơ (không thi đầu vào)
 2. Tốt nghiệp THCS, dang dở THPT
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống
18/09/2021 Xem thêm
Catiedu xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Luật kinh tế

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Quản lý Kinh tế

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Công nghệ thiết kế Thông tin và truyền thông

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Kế toán

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Quản lý Công

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI CATIEDU
 1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
 2. Tốt nghiệp cử nhân đại học.
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
17/09/2021 Xem thêm
TUYỂN SINH  VÀ ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ TẠI CATIEDU
 1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
 2. Tốt nghiệp cử nhân đại học.
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
17/09/2021 Xem thêm
XÉT TUYỂN THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI CATIEDU
 1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
 2. Tốt nghiệp cử nhân đại học.
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
17/09/2021 Xem thêm
CATIEDU XÉT TUYỂN THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
 1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
 2. Tốt nghiệp cử nhân đại học 
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
17/09/2021 Xem thêm
TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO THẠC SĨ - TIẾN SĨ NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ TẠI CATIEDU
 1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
 2. Tốt nghiệp cử nhân đại học.
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
17/09/2021 Xem thêm
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN HỌC - KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN
 1. Xét hồ sơ (không thi đầu vào)
 2. Tốt nghiệp THCS, dang dở THPT
 3. Giảm 40% học phí so với truyền thống
17/09/2021 Xem thêm
1
Bạn cần hỗ trợ?