Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0777.255.777 ☎ 0943.11.33.11
Hotline: ☎ 0838.068.068
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU Liên Kết Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Tin tức tuyển sinh
Catiedu xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Luật kinh tế

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Quản lý Kinh tế

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Công nghệ thiết kế Thông tin và truyền thông

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Kế toán

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Quản lý Công

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THPT, dang dở Đại học.
3. Giảm 40% học phí so với truyền thống

18/09/2021 Xem thêm
ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI CATIEDU
  1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
  2. Tốt nghiệp cử nhân đại học.
  3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
17/09/2021 Xem thêm
TUYỂN SINH  VÀ ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ TẠI CATIEDU
  1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
  2. Tốt nghiệp cử nhân đại học.
  3. Giảm 40% học phí so với truyền thống.
17/09/2021 Xem thêm
1
Bạn cần hỗ trợ?