Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 089.88.99.637 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý đất đai

03/04/2022

Bạn đã có trong tay tấm bằng cử nhân và đang có nguyện vọng học cao lên để trở thành một thạc sĩ quản lý đất đai? Vậy thì bài viết này dành cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu thông tin mà sắp tới Trường Đại học Thành Đông cung cấp và đăng ký tham gia tuyển sinh thạc sĩ quản lý đất đai ngay thôi nào!

1. Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai

1.1 Thông tin chung

Tên chuyên ngành đào tạo:

 • Tiếng Việt: Quản lý đất đai
 • Tiếng Anh: Land Management

Mã số chuyên ngành đào tạo: 8850103

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

 • Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai
 • Tiếng Anh: The Degree of Master in Land Management

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Thành Đông

thạc sĩ quản lý đất đai 01

Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai

1.2 Chương trình đào tạo

1 Tên ngành đào tạo
(Tiếng Việt và Anh)
Quản lý đất đai (Land Management)
2 Mã ngành 8850103
3 Đơn vị quản lý
(ghi Bộ môn và Khoa)
Bộ môn Tài nguyên đất đai – Khoa Môi trường và TNTN
4 Các ngành dự thi  
4.1 Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức) Quản lý đất đai
4.2 Ngành gần (học bổ sung kiến thức) Quản lý tài nguyên và Môi trường
Khoa học đất.
5 Mục tiêu
(viết thành đoạn văn, lưu ý chương trình theo định hướng nào?)
Đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực trong công tác quản lý đất đai, có kiến thức chuyên sâu đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế một cách có hiệu quả trong điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của ĐBSCL. Hiểu rõ kiên thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và có khả năng vận dụng thành thạo các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý đất đai.
6 Chuẩn đầu ra  
6.1 Kiến thức Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo cụ thể qua các nội dung sau:
  LO.1 - Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn công việc.
- Có kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập.
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
  LO.2 - Hiểu biết sâu và vận dụng tốt các kiến thức pháp luật đất đai ứng dụng, thanh tra đất đai, các thông tư, nghị định và quy định về lĩnh vực chuyên ngành quản lý đất đai.
- Nắm vững các kiến thức về quản lý, đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai ứng dụng, cũng như các kiến thức về trắc địa, kỹ thuật bản đồ địa chính, hệ thống thông tin địa lý (GIS).
- Có kiến thức sâu về quản lý đất đai và quản lý đô thị như: kiểm kê & chỉnh lý biến động đất đai, nông nghiệp đô thị, quản lý đô thị.
- Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học và tư duy hệ thống để hỗ trợ giải quyết công việc chuyên môn
  LO.3 - Có kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật, công nghệ như: đo đạc thành lập bản đồ địa chính, xử lý số liệu đo đạc, quản lý thông tin đất đai LIM/LIS, viễn thám ứng dụng trong quản lý, dự báo dịch hại - thiên tai - thảm họa, mô hình hóa, thống kê địa lý.
- Có khả năng vận dụng các kiến thức về pháp luật đất đai trong quản lý nhà nước về đất đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai.
- Có kiến thức chuyên môn sâu về khối kiến thức quy hoạch, quản lý và bảo tồn tài nguyên đất đai như: quy hoạch phân bố sử dụng đất, quy hoạch và phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển vùng và đô thị, phát triển bền vững tài nguyên đất, khai thác và bảo tồn tài nguyên đất, dự báo biến động tài nguyên đất đai.
- Nắm vững, phân tích được biến động giá đất, thị trường nhà đất thông qua khối kiến thức: kinh tế tài nguyên đất đai, Quản lý & Phân tích thị trường bất động sản, phân tích sinh kế trong thay đổi sử dụng đất.
- Có kiến thức thực tiễn chuyên ngành Quản lý đất đai thông qua thực tập chuyên ngành QLĐĐ và thực hiện luận văn tốt nghiệp.
6.2 Kỹ năng Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo như sau:
  LO.4 - Thành thạo kỹ thuật đo đạc cao trình, đo đạc địa chính, tính toán bình sai các dạng lưới đường chuyền.
- Có kỹ năng trong giải đoán ảnh viễn thám, đồ họa và thiết kế cảnh quan, xây dựng bản đồ địa chính, địa hình, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng, các loại bản đồ chuyên đề khác.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Quản lý đất đai và các phần mềm hỗ trợ khác theo quy định của Bộ Tài Nguyên & MT như: Microstation, Famis, AutoCad, 3D Max, Sketchup, Mapinfo, Arcgis Desktop, ENVI.
- Có khả năng thực hiện, tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch nông thôn mới.
- Tham gia tư vấn về giá đất, thẩm định giá, bất động sản.
- Ứng dụng các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản lý đất đai.
- Có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh/Pháp) phục vụ cho nghiên cứu và đọc tài liệu chuyên ngành.
  LO.5 - Có tư duy phân tích hệ thống và sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Có kỹ năng báo cáo, thuyết trình và thảo luận trước đám đông kết hợp với việc sử dụng ngôn ngữ, thời gian và phương tiện hỗ trợ phù hợp.
- Có năng lực giao tiếp và quan hệ cộng đồng, đàm phán với các đối tác trong các dự án liên quan..
- Có khả năng phân tích và đề xuất các chính sách, biện pháp phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên đất đai có hiệu quả.
- Mềm dẻo và linh hoạt trong tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề.
6.3 Ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn Học viên tự học để có chứng nhận B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
6.4 Thái độ; Năng lực tự chủ và trách nhiệm  
  LO.6 - Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao.
- Thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và công tác.
- Thái độ giao tiếp lịch sự, có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với đất nước.
  LO.7 Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn.
7 Cấu trúc chương trình đào tạo - Triết học (3 hoặc 4 TC tuỳ theo ngành)
- Kiến thức cơ sở: 12-16 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành: 20-29 tín chỉ
- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ
8 Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần - Số học phần: 05; tổng tín chỉ: 10 (tối đa không quá 12 TC)
- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ)
1) Thổ nhưỡng A (NN230)
2) Trắc địa đại cương (NN175)
3) Đánh giá đất đai (NN508)
4) Hệ thống thông tin địa lý GIS (NN245)
5) Pháp luật đất đai

 

thạc sĩ quản lý đất đai 02

Tiếp theo là phương châm đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai

2. Mục tiêu đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai.

Kiến thức

 • Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; kiến thức lý luận, phương pháp luận về khoa học Quản lý đất đai, sử dụng và bảo vệ môi trường đất.
 • Phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất, sự nghiệp theo các chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và chuyên đề nghiên cứu.

Kỹ năng

 • Giải quyết công việc phức tạp, không có tính quy luật, dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong quản lý đất đai.
 • Kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.
 • Rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và vận dụng các kỹ năng về quản lý đất đai, phân tích đánh giá tiềm năng đất đai, bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên đất, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, xây dựng hệ thống đăng ký đất đai hiện đại.

3. Đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai từ xa ( trực tuyến )

Hiện nay, với nhu cầu học và làm việc tại nhà đang dần trở nên phổ biến - Trường Đại học Thành Đông đã mở lớp đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai từ xa để học viên chủ động làm chủ thời gian của mình. Mặc dù được đào tạo theo hình thức trực tuyến nhưng chất lượng học tập, các bài giảng vẫn cung cấp đầy đủ những kiến thức theo sát chương trình học. Quá trình tuyển sinh theo hình thức này đã bắt đầu được mở ra.

thạc sĩ quản lý đất đai 03

Hình thức đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai online, giúp chủ động về mặt thời gian.

4. Điều kiện tuyển sinh thạc sĩ quản lý đất đai

 • Tốt nghiệp Đại học liên quan đến ngành Quản lý đất đai
 • Tốt nghiệp đại học ngành khác: bạn phải học và thi môn bổ sung kiến thức và có tối thiểu từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc.

5. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

 • Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển bao gồm như sau:
 • 02 Bản sao công chứng giấy khai sinh (bắt buộc), đã có CMND/CCCD thì nộp kèm theo
 • 02 Ảnh 3*4 (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau tấm ảnh) và 02 phong bì dán sẵn tem
 • Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu của nhà trường.
 • Bản sao chứng thực của một trong các giấy tờ sau: bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
 • Bản sao công chứng bảng điểm THCS, THPT, Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

6. Đăng ký tuyển sinh

7. Liên hệ

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Hotline: 0838.068.068 - 0777.255.777 - 0943.11.33.11

Catiedu và Trường Đại học Thành Đông tin rằng qua những thông tin tổng quan về chương trình học, điều kiện tham gia học, quy trình học tập và những thông tin tuyển sinh về hệ đào tạo thạc sĩ quản lý đất đai đã giúp cho những cử nhân đưa ra được quyết định cho riêng mình. Mọi thắc mắc xin liên hệ về đường dây nóng: 0838.068.68 để được tư vấn và đăng ký tham gia khóa học ngay nhé.

zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?