Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 53
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 
- Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 
- Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver
 
- Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 
- Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice
Phù hợp với
 - Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web...
 - Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
 - Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
 - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 
Mô tả tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful

- Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice

- Có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả

- Có thể xin việc làm Backend cho Di động

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL

- Cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice

- Cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver

- Cách thức cài đặt Webservice

- Cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservice

 
Yêu cầu khoá học
 - Máy tính/ Thiết bị có kết nối Internet
Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
play course
Giới thiệu .Net WebService
10:38 phút
play course
Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
6:48 phút
play course
Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
38:23 phút
play course
Cài đặt và sử dụng Visual Studio
26:27 phút
Cài đặt IIS Webserver
play course
Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
10:55 phút
play course
Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
5:18 phút
Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio
play course
Giới thiệu về RESTful
27:54 phút
play course
Tạo Web API với HttpGet
31:27 phút
play course
Tạo Web API với HttpPost
8:13 phút
play course
Tạo Web API với HttpPut
8:39 phút
play course
Tạo Web API với HttpDelete
8:03 phút
play course
Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
10:06 phút
play course
Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
15:33 phút
play course
Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
12:20 phút
Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android
41:21 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android
20:25 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android
13:32 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android
13:49 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android
3:31 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android
31:32 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android
33:50 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android
19:29 phút
Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android
45:01 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android
30:26 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android
27:13 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android
23:53 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android
24:31 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android
28:02 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android
36:58 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android
32:34 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android
25:28 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android
20:03 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android
24:27 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android
14:43 phút
Tương tác C# với RESTful WebService
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#
14:08 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#
11:04 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#
9:01 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#
9:18 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#
7:08 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#
8:29 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#
23:13 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#
12:14 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPut- Sửa một sản phẩm- bằng C#
17:33 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpPut- Sửa một Danh mục- bằng C#
14:46 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpDelete- Xóa một sản phẩm- bằng C#
13:54 phút
play course
Triệu gọi Web API với HttpDelete- Xóa một Danh mục- bằng C#
13:04 phút
Các bài tập rèn luyện
play course
Bài tập rèn luyện 1- Viết phần mềm phân công cuộc gọi
3:39 phút
play course
Bài tập rèn luyện 2- Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
6:38 phút
play course
Bài tập rèn luyện 3- Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
3:48 phút
play course
Bài tập rèn luyện 4- Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
47:21 phút
play course
Bài tập rèn luyện 5- Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết
5:50 phút
AngularJS vs Webservice
play course
Viết SPA truy xuất dữ liệu từ Webservice bằng AngularJS
19:29 phút
play course
Triệu gọi Webservice trong AngularJS
26:01 phút
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 53
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?