Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Lập trình Kotlin toàn tập
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 46
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Lập trình Kotlin toàn tập
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
 
Phù hợp với
 - Bất cứ ai muốn học lập trình Kotlin
 - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Kotlin
 - Bất cứ ai đã từng biết ngôn ngữ lập trình Java
 
Mô tả tổng quát

- Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

-Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin
- Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android 
- Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,...

 
Yêu cầu khoá học
 - Môi trường yên tĩnh
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin
play course
Có nên học lập trình Kotlin?
6:51 phút
play course
Cài đặt JDK
8:13 phút
play course
Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
7:10 phút
play course
Đăng ký Jetbrain Education
6:40 phút
play course
Tạo ứng dụng Hello Kotlin
9:29 phút
Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin
play course
Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
9:30 phút
play course
Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
10:39 phút
play course
Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
15:25 phút
play course
Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin
8:55 phút
play course
Các toán tử quan trọng trong Kotlin
29:36 phút
play course
Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin
8:52 phút
play course
Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản
4:21 phút
Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
play course
Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin
14:07 phút
play course
Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1
9:53 phút
play course
Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2
14:01 phút
play course
Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range
6:29 phút
play course
Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range
4:13 phút
play course
Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step
6:11 phút
play course
Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto
7:45 phút
play course
Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator
7:52 phút
play course
Vòng lặp while trong Kotlin
9:34 phút
play course
Vòng lặp do while trong Kotlin
1:24 phút
play course
Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
9:29 phút
play course
Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
9:12 phút
play course
Bài tập rèn luyện-Giải toán học
6:48 phút
play course
Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
20:15 phút
play course
Danh Sách các bài tập tự rèn luyện
2:36 phút
Xử lý lỗi trong Kotlin
play course
Khái niệm về biệt lệ
8:17 phút
play course
Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin
11:03 phút
play course
Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug
7:40 phút
Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android
play course
Thư viện xử lý dữ liệu số
11:22 phút
play course
Thư viện xử lý ngày tháng
13:51 phút
play course
Thư viện xử lý toán học
8:38 phút
play course
Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
14:55 phút
play course
Thư viện xử lý chuỗi
6:30 phút
Xử lý chuỗi trong Kotlin
play course
Xử lý chuỗi trong Kotlin
5:44 phút
play course
Các hàm tìm chuỗi trong Kotlin
8:09 phút
play course
Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin
5:12 phút
play course
Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin
4:56 phút
play course
Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin
4:15 phút
play course
Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin
7:11 phút
play course
Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin
5:45 phút
play course
Các Cách tách chuỗi trong Kotlin
4:42 phút
play course
Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin
4:32 phút
play course
Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát
9:19 phút
play course
Kiểm tra chuỗi panlyndrome
7:14 phút
Lập trình Kotlin toàn tập
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 46
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?