Hotline: ☎ 0943.113.311
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 60
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
 
- Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
 
- Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
 
- Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.
 
Phù hợp với
 
 - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python.
 - Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python.
 - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Mô tả tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python, học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học.

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....).

- Cách tạo và gọi hàm trong Python.
- Xử lý mảng.
- Xử lý List.
- Xử lý chuỗi.
- Xử lý tập tin.

 
Yêu cầu khoá học
 - Máy tính/thiết bị có kết nối Internet.
Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
play course
Có nên học lập trình Python?
6:34 phút
play course
Cách tải và cài đặt Python
5:43 phút
play course
Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
8:22 phút
play course
Tạo Project Python trong PyCharm
10:11 phút
Các khái niệm cơ bản
play course
Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
10:03 phút
play course
Cách ghi chú lệnh trong Python
8:31 phút
play course
Các toán tử thường dùng trong Python
11:44 phút
play course
Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
9:32 phút
play course
Các kiểu xuất dữ liệu
10:23 phút
play course
Các loại lỗi trong Python
11:12 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn
6:28 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây
8:38 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình
3:50 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện
4:18 phút
Các biểu thức điều kiện
play course
Biểu thức Boolean
5:47 phút
play course
Biểu thức If
5:14 phút
play course
Biểu thức If ... else
4:47 phút
play course
Biểu thức If ... elif lồng nhau
5:34 phút
play course
Biểu thức pass
4:24 phút
play course
So sánh số thực trong Python
7:03 phút
play course
Sử dụng if/else như phép gán
5:43 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Kiểm tra năm nhuần
4:32 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Đếm số ngày trong tháng
6:13 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Phương trình bậc 2
9:16 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện
4:53 phút
Các vòng lặp
play course
Vòng lặp while
11:33 phút
play course
Vòng lặp for
9:50 phút
play course
Câu lệnh break
8:20 phút
play course
Câu lệnh continue
3:39 phút
play course
Lệnh while/else
5:48 phút
play course
Lệnh for/else
4:50 phút
play course
Vòng lặp lồng nhau
13:43 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Tính dãy số
7:41 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Kiểm tra số nguyên tố
5:37 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Xuất bảng cửu chương
5:47 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện
4:01 phút
Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng
play course
Các hàm toán học 1
6:16 phút
play course
Các hàm toán học 2
5:24 phút
play course
Hàm Round
5:00 phút
play course
Hàm Time
8:47 phút
play course
Hàm Random
5:46 phút
play course
exit
5:23 phút
play course
Hàm Eval
5:23 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Game đoán số
15:12 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Tính diện tích tam giác
7:08 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình
4:53 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện
3:35 phút
Cách xây dựng hàm
play course
Khái niệm về hàm
4:15 phút
play course
Cấu trúc tổng quát của hàm
4:57 phút
play course
Cách gọi hàm
5:34 phút
play course
Nguyên tắc hoạt động của hàm
3:02 phút
play course
Viết tài liệu cho hàm
9:34 phút
play course
Global Variable
11:13 phút
play course
Parameter mặc định
14:59 phút
play course
Lambda Expression
10:48 phút
play course
Giới thiệu về hàm đệ quy
8:20 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Viết hàm tính BMI
9:55 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Viết hàm tính ROI
5:18 phút
play course
Bài tập rèn luyện - Viết hàm đệ quy Fibonacci
4:49 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện
3:28 phút
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 60
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?