Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 0822.77.88.00 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Liên Kết Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 100
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

Bạn sẽ học được gì

 - Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
- Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
- Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
- Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay
 

Giới thiệu khóa học

- Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.

- Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular 

- Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql

- Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể

hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

Giới thiệu khóa học
play course
Giới thiệu angular js
11:52 phút
Cài đặt cơ bản
play course
Cài đặt code editor
10:47 phút
play course
Cài đặt plugin
8:26 phút
Chạy ứng dụng angular đầu tiên
play course
Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
9:29 phút
play course
Sử dụng file template
7:13 phút
play course
Khái niệm và sử dụng ng-model
10:28 phút
play course
Sử dụng ng-model với select
5:47 phút
play course
Sử dụng ng-model với radio button
4:49 phút
play course
Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
12:11 phút
play course
ng-show và ng-init
8:53 phút
Thực hành với Scope và Controller trong Angular js
play course
Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
12:09 phút
play course
Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope
8:10 phút
Học Angular js qua bài tập thực hành
play course
Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html
6:44 phút
play course
Viết phần logic của ứng dụng
5:16 phút
play course
Hoàn thiện ứng dụng
2:53 phút
play course
Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
5:32 phút
play course
Sử dụng vòng lặp ng-repeat
9:45 phút
Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js
play course
Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
7:41 phút
play course
Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
8:54 phút
play course
Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat
10:26 phút
Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu
play course
Tổng kết kiến thức
7:48 phút
play course
Làm thật
5:41 phút
Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js
play course
Tạo cơ sở dữ liệu
4:14 phút
play course
Viết API lấy dữ liệu cho angular
8:16 phút
Kết nối Angular js với Mysql qua API
play course
Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
8:35 phút
play course
Kết nối angular với Mysql qua API
7:32 phút
Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên
play course
Viết API sử dữ liệu
9:14 phút
play course
Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql
15:25 phút
Tích hợp Angular Material
play course
Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
8:43 phút
play course
Tích hợp angular material vào view
5:36 phút
Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route
play course
Lọc dữ liệu trong angular
9:26 phút
play course
Cách viết nhiều controller trong một web
6:42 phút
play course
Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành
10:07 phút
Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http
play course
Kiến thức cơ bản về Route
9:29 phút
play course
Sử dụng HTML5 mode trong angular
3:42 phút
play course
Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
9:11 phút
play course
Phun dữ liệu ra single-page web app
10:10 phút
Giơi thiệu project Single-page web app số 2
play course
Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
4:27 phút
play course
Bố cục và sắp xếp file cho project
9:18 phút
Phần route và phân tích dữ liệu
play course
Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
5:37 phút
play course
Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
2:27 phút
play course
Phân tích cơ sở dữ liệu
6:59 phút
Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular
play course
Thêm dữ liệu
5:11 phút
play course
Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
7:30 phút
play course
Giao tiếp dữ liệu bằng API
4:26 phút
play course
Tạo view
5:51 phút
play course
Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
7:26 phút
play course
Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
12:43 phút
play course
Sửa dữ liệu bằng Angular
5:13 phút
play course
Viết API lưu dữ liệu
8:52 phút
play course
Lưu dữ liệu bằng Angular
10:04 phút
play course
Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about
6:59 phút
Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ
play course
Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
11:21 phút
play course
Sửa lỗi router phổ biến trong angular
7:12 phút
play course
Xử lý dữ liệu trang contac
5:43 phút
play course
Xử lý dữ liệu trang tin tức
8:58 phút
Tổng kết phần 1 Angular
play course
Tổng kết phần 1
5:07 phút
Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend
play course
Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular
6:40 phút
Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện
play course
Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
13:53 phút
play course
Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về
7:58 phút
play course
Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu
14:19 phút
Sử dụng thư viện ui select
play course
Thư viện ui select với multiple select
7:26 phút
play course
Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
10:38 phút
play course
Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu
10:39 phút
Hàm xử lý phần form trong angular
play course
Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
5:51 phút
play course
Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
2:46 phút
play course
Kiểm tra việc submit của người dùng
1:52 phút
play course
Hàm setPristine cho form
8:11 phút
play course
Tổng kết phần form trong Angular
4:13 phút
Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản
play course
Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular
8:06 phút
Cách sử dụng template admin khi làm backend
play course
Cách sử dụng template admin khi làm backend
13:37 phút
play course
Dựng template cơ bản
7:50 phút
Tạo route cho các chức năng sử dụng template
play course
Dựng Routing cơ bản
12:27 phút
play course
Tạo 2 route adduser và userlist
11:18 phút
Chức năng thêm mới người dùng
play course
Tạo form thêm người dùng bằng template
7:23 phút
play course
Viết API thêm người dùng
9:48 phút
play course
Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
8:25 phút
play course
Chuyển dữ liệu cho API
2:27 phút
play course
Đặt phím tắt cho angular post
4:21 phút
Chức năng đăng nhập
play course
Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
12:23 phút
play course
Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
13:26 phút
play course
Qui trình logic của chức năng đăng nhập
5:17 phút
play course
Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
9:23 phút
play course
Viết Api xử lý dữ liệu
11:51 phút
play course
Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống
12:08 phút
Xử lý chuyển hướng và đăng xuất
play course
Xử lý chuyển hướng trong Angular
10:26 phút
play course
Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
10:26 phút
play course
Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
7:09 phút
play course
Đăng xuất
6:28 phút
play course
Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
2:12 phút
play course
API - Phần dữ liệu
3:47 phút
Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản
play course
Angular - Phần dữ liệu
4:16 phút
Tích hợp template admin
play course
Tạo giao diện từ template admin
5:54 phút
play course
Đưa dữ liệu ra template
7:53 phút
Tích hợp các chức năng trên cùng một page
play course
Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
9:33 phút
play course
Logic của phần sửa dữ liệu
3:09 phút
play course
Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
4:56 phút
play course
Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
11:52 phút
play course
Tích hợp notification cho giao dịch thành công
4:16 phút
play course
Tổng kết khóa học
7:46 phút
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 100
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?