Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 56
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Lợi ích từ khóa học

- Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
- Sử dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) để mô tả đúng các kiểu dữ liệu trừu tượng một cách chính xác.
- Mô tả ngôn ngữ diễn đạt giải thuật đúng và vận dụng nó để diễn đạt các thuật toán một cách chính xác.
 

Đối tượng mục tiêu

  • Lập trình viên phát triển hệ thống, ứng dụng.
  • Nhà quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.
  • Tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu về "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật".
 
Tổng quát

Khoá học cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, chi tiết về các cấu trúc dữ liệu cụ thể (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) và các giải thuật quan trọng là tìm kiếm và sắp xếp. Trong mỗi phần có trình bày về phương pháp cài đặt và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong thực tế.

Yêu cầu của khóa học

  • Môi trường học yên tĩnh.
  • Có khả năng truy cập Internet.
  • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học
Giới thiệu Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật
play course
Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật
2:35 phút
play course
Khái niệm
1:49 phút
play course
Kiểu dữ liệu
2:22 phút
play course
Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật
2:15 phút
play course
Khai báo biến
4:03 phút
play course
Câu lệnh
8:59 phút
play course
Đánh giá hiệu quả của thuật toán
4:05 phút
play course
Đệ quy
11:27 phút
play course
Phương pháp quay lui
5:20 phút
play course
Tổng kết
0:44 phút
Danh sách
play course
Danh sách
2:22 phút
play course
Khái niệm danh sách và các thao tác trên danh sách
2:01 phút
play course
Biểu diễn danh sách bằng mảng
5:21 phút
play course
Danh sách liên kết
15:32 phút
play course
Ứng dụng danh sách
7:03 phút
play course
Tổng kết
0:43 phút
Ngăn xếp
play course
Ngăn xếp
1:44 phút
play course
Khái niệm ngăn xếp
1:15 phút
play course
Đặc tả ngăn xếp
3:30 phút
play course
Cài đặt ngăn xếp
4:33 phút
play course
Cài đặt ngăn xếp bằng danh sách liên kết
3:29 phút
Hàng đợi
play course
Hàng đợi
3:16 phút
play course
Khái niệm về hàng đợi
0:35 phút
play course
Đặc tả hàng đợi
1:34 phút
play course
Các phương án cài đặt hàng đợi
11:33 phút
play course
Cài đặt hàng đợi bằng danh sách liên kết
5:08 phút
play course
Tổng kết
1:22 phút
Cấu trúc cây
play course
Cây
1:39 phút
play course
Khái niệm về cây
6:09 phút
play course
Cây nhị phân
4:06 phút
play course
Cài đặt cây nhị phân con trỏ
0:51 phút
play course
Ứng dụng của cây nhị phân
10:24 phút
play course
Cây tổng quát
6:04 phút
play course
Biểu diễn cây bằng con trưởng và em liền kề của mỗi đỉnh
3:01 phút
play course
Biểu diễn cây bởi cha của mỗi đỉnh
0:54 phút
play course
Cây biểu diễn trò chơi
10:47 phút
play course
Trò chơi Tic-Tac-Toe
1:55 phút
play course
Tổng kết
1:44 phút
Tìm kiếm
play course
Tìm kiếm
1:20 phút
play course
Bài toán tìm kiếm
4:15 phút
play course
Tìm kiếm tuần tự
7:30 phút
play course
Tìm kiếm nhị phân
9:19 phút
play course
Cây nhị phân tìm kiếm
8:21 phút
play course
Thao tác xóa một nút trên cây nhị phân tìm kiếm
5:47 phút
play course
Tìm kiếm trên cây nhị phân tìm kiếm
3:53 phút
play course
Tổng kết
1:56 phút
Sắp xếp
play course
Sắp xếp
2:11 phút
play course
Giới thiệu về bài toán sắp xếp
2:26 phút
play course
Một số phương pháp sắp xếp cơ bản
8:18 phút
play course
Sắp xếp kiểu chọn- selection sort
7:17 phút
play course
Sắp xếp kiểu đổi chỗ
7:09 phút
play course
Các phương pháp sắp xếp theo kiểu chia để trị
1:34 phút
play course
Quick sort
9:02 phút
play course
Khối
5:43 phút
play course
Heap Sort
3:32 phút
play course
Tổng kết
3:16 phút
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 56
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?