Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 72
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
Lợi ích từ khoá học
 
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
 
Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
 
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
 
Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF
 
Phù hợp với
 Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 Sinh viên không học công nghệ thông tin muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 
Mô tả tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
- Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu
- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Xử lý chuỗi, mảng, collections
- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

 
Yêu cầu khoá học
 Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim"!
 Máy tính, laptop cấu hình ổn định
 Ổ cứng tối thiểu 250 GB
 RAM tối thiểu 4GB (đề nghị 8GB)
 Hệ điều hành Win 10, 64 bit (đề nghị)
 Main hỗ trợ ảo hóa
Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình
play course
Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 1)
22:51 phút
play course
Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 2)
20:29 phút
play course
Giới thiệu C#
9:06 phút
play course
Cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio
18:53 phút
Tổng quan lập trình C#
play course
Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (Phần 1)
12:31 phút
play course
Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (Phần 2)
23:41 phút
play course
Các phép toán trong C# (Phần 1)
19:33 phút
play course
Các phép toán trong C# (Phần 2)
20:57 phút
play course
Các ghi chú trong C#
13:28 phút
play course
Các cấu trúc điều kiện
23:01 phút
play course
Các cấu trúc lặp (Phần 1)
16:41 phút
play course
Các cấu trúc lặp (Phần 2)
14:47 phút
play course
Hàm trong C# (Phần 1)
15:39 phút
play course
Hàm trong C# (Phần 2)
14:07 phút
play course
Một số thư viện thường dùng trong C# (Phần 1)
14:21 phút
play course
Một số thư viện thường dùng trong C# (Phần 2)
13:12 phút
play course
Project tổng hợp - Game đoán số
21:16 phút
Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#
play course
Debug trong C#
26:14 phút
play course
Xử lý biệt lệ trong C#
19:54 phút
Chuỗi, mảng và collection trong C#
play course
Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 1)
19:56 phút
play course
Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 2)
18:25 phút
play course
Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 3)
20:40 phút
play course
Mảng (Phần 1)
24:49 phút
play course
Mảng (Phần 2)
21:41 phút
play course
List
15:17 phút
play course
Dictionary
15:16 phút
play course
Project Demo: Tra cứu từ điển Anh - Việt
19:12 phút
Lập trình hướng đối tượng trong C#
play course
Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng
10:47 phút
play course
Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 1)
20:09 phút
play course
Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 2)
19:31 phút
play course
Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 3)
13:58 phút
play course
Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 4)
20:48 phút
play course
Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 1)
17:17 phút
play course
Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 2)
22:08 phút
play course
Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 3)
20:09 phút
play course
Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 1)
16:58 phút
play course
Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 2)
18:02 phút
play course
Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 3)
15:12 phút
Lập trình Windows Form cơ bản trong C#
play course
Giới thiệu về Windows Form (Phần 1)
16:33 phút
play course
Giới thiệu về Windows Form (Phần 2)
14:47 phút
play course
Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties
19:52 phút
play course
MessageBox
14:06 phút
play course
Panel & SplitContainer
14:41 phút
play course
Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button
20:37 phút
play course
Checkbox, RadioButton
21:32 phút
play course
Picturebox
20:50 phút
play course
DateTimePicker & MonthCalendar
15:20 phút
play course
ListBox (Phần 1)
15:55 phút
play course
ListBox (Phần 2)
21:35 phút
play course
ComboBox
22:06 phút
play course
CheckedListBox
24:44 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 1)
21:03 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 2)
17:38 phút
play course
Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 3)
18:44 phút
Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án
play course
Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (Phần 1)
11:14 phút
play course
Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (Phần 2)
15:38 phút
play course
Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (Phần 1)
13:35 phút
play course
Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (Phần 2)
19:46 phút
play course
Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 1)
20:02 phút
play course
Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 2)
17:22 phút
play course
Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 3)
15:49 phút
play course
Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 4)
16:26 phút
play course
Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 1)
18:37 phút
play course
Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 2)
19:00 phút
play course
Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 3)
17:23 phút
play course
Bài tập rèn luyện 5 - Thiết kế giao diện tương tác với mảng
17:21 phút
Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải
play course
Bài tập rèn luyện 6 - Thiết kế màn hình hóa đơn bán xe
3:02 phút
play course
Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau
4:22 phút
play course
Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm kiểm tra gõ phím
3:06 phút
play course
Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint
4:52 phút
play course
Bài tập rèn luyện 10 - Viết game Xếp hình
4:35 phút
Tổng kết khóa học
play course
Tổng kết toàn bộ khóa học
1:20 phút
Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 72
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?