Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
THÀNH THẠO WEB AUTOMATION TEST VỚI SELENIUM VÀ NODEJS
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 66
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
THÀNH THẠO WEB AUTOMATION TEST VỚI SELENIUM VÀ NODEJS
Lợi ích từ khoá học
 
- Biết cách triển khai dự án Automation trên Web và tích lũy kiến thức nền tảng cho Automation trên Mobile
- Nâng cao khả năng thiết kế Test Framework trong thực tế
- Được tương tác với giảng viên để giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập
- Nhận được tài liệu bám sát với giáo trình, hỗ trợ cho việc học và thực hành.
 
Phù hợp với
 - Sinh viên Công nghệ thông tin hoặc các ngành học liên quan
 - Test Leader, Test Manager, Test Engineer, QA, QC muốn nâng cao kiến thức về lĩnh vực Automation Test.
 - Những ai có kiến thức cơ bản về Automation Test muốn bồi dưỡng chuyên môn
 
Mô tả tổng quát

Khóa học Thành thạo Web Automation Test với Selenium và Nodejs được thiết kế bài bản, chắt lọc đồng thời vẫn đảm bảo độ chi tiết, tính ứng dụng cao. Từ đó, giúp học viên dễ dàng tiếp thu, thực hành kiến thức mới một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Khóa học bao gồm 7 phần với 66 bài giảng, trong thời lượng 7h49p đem đến cho người học những nội dung sau:

- Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho Web Automation
- Cách dùng ngôn ngữ JavaScript và thực thi với NodeJS
- Cách dùng các client API để tương tác với các Web Element trong Automation
- Kiến thức về tổ chức Page Object, Test verification, Test Script khoa học

Yêu cầu khoá học
 - Máy tính/thiết bị điện tử có kết nối internet
Giới thiệu và cài đặt môi trường
play course
Mục tiêu và đối tượng khoá học
3:05 phút
play course
Selenium là gì, NodeJS là gì
3:30 phút
play course
Cài đặt môi trường
4:01 phút
play course
Cài đặt IDE (chương trình viết code)
5:03 phút
Trang bị kiến thức NodeJS căn bản
play course
Giới thiệu mục tiêu phần 02
3:48 phút
play course
Cách thực thi một chương trình với node: Hello World!
5:20 phút
play course
Cách khai báo biến số, hằng số và cách dùng
11:51 phút
play course
Xử lí chuỗi (String)
14:53 phút
play course
Xử lí mảng (Array)
8:20 phút
play course
Điều kiện if...else
8:01 phút
play course
Vòng lặp for
4:30 phút
play course
Đối tượng (Object) và Lớp (Class)
4:44 phút
play course
Xây dựng lớp đối tượng, Constructor, truy xuất thuộc tính và phương thức
7:42 phút
play course
Import/Export một lớp đối tượng
7:26 phút
play course
Setter/Getter
6:54 phút
play course
Tính kế thừa
8:05 phút
play course
JSON file, cách tổ chức và truy xuất
4:36 phút
play course
Bài tập tổng hợp phần 02
17:43 phút
Những vấn đề căn bản trong Automation Test
play course
Giới thiệu nội dung và mục tiêu phần 03
2:20 phút
play course
Cài đặt thư viện cần thiết
6:53 phút
play course
Căn bản về các loại Selector
7:14 phút
play course
Các công cụ hỗ trợ trong quá trình lấy Selector
8:07 phút
play course
Dùng Mocha framework để tổ chức test script
5:58 phút
play course
Selenium server và browser drivers
4:29 phút
Hiểu tường tận cách dùng các API
play course
Khởi động chrome-driver
4:13 phút
play course
File cấu hình cho việc thực thi test và các thành phần quan trọng
9:37 phút
play course
Cấu hình autocompletion để viết code dễ dàng hơn
2:46 phút
play course
API để open một page
10:02 phút
play course
API để điền giá trị vào field
8:17 phút
play course
API chờ đối tượng hiển thị
6:58 phút
play course
API click lên đối tượng
10:58 phút
play course
API để submit form
4:38 phút
play course
API xử lí dropdown menu
13:18 phút
play course
API xử lí Alert
11:29 phút
play course
API lấy giá trị text hiển thị
9:22 phút
play course
API lấy giá trị css của một đối tượng
8:56 phút
play course
API lấy giá trị của một attribute
6:06 phút
play course
API để lấy element size
6:39 phút
play course
API để lấy giá trị page url và page title
5:11 phút
play course
API để upload file
9:46 phút
play course
API để chụp screenshot
4:29 phút
play course
API để xử lí nhiều tab của page
13:27 phút
play course
Tổng kết phần 04
6:04 phút
Hiểu tường tận về page object
play course
Page object là gì và tầm quan trọng
4:39 phút
play course
Triển khai page object loại 1 (p.1)
10:10 phút
play course
Triển khai page object loại 1 (p.2)
10:01 phút
play course
Triển khai page object loại 2 (p.1)
6:41 phút
play course
Triển khai page object loại 2 (p.2)
8:07 phút
play course
Triển khai page object loại 3
9:52 phút
play course
Kỹ thuật điều hướng các page object bằng action chains (p.1)
7:11 phút
play course
Kỹ thuật điều hướng các page object bằng action chains (p.2)
9:33 phút
play course
Kế thừa trong page object
7:19 phút
play course
Tổng kết phần 05
2:50 phút
Hiểu rõ cách tổ chức test script và các thành phần liên quan
play course
Before suite, after suite trong Mocha framework và cách áp dụng
10:14 phút
play course
Before each, after each trong Mocha Framework và cách áp dụng
5:00 phút
play course
hân tách test script và test data riêng rẽ
9:45 phút
play course
Cách dùng Assertion Library để verify kết quả
9:30 phút
play course
Tách riêng module kiểm tra kết quả test
6:56 phút
play course
Chạy song song nhiều test case cùng lúc
4:15 phút
play course
Gom nhóm các test case thành các group để test
5:45 phút
play course
Tổng kết phần 06
2:25 phút
Selenium Grid
play course
Selenium Grid là gì và tầm quan trọng
4:38 phút
play course
Cách cài đặt, khởi động Selenium Hub
5:03 phút
play course
Cách đăng kí các node lên Selenium Hub
5:07 phút
play course
Cách yêu cầu tài nguyên trên hệ thống Selenium Grid
3:36 phút
play course
Tổng kết phần 07 và khoá học
4:20 phút
THÀNH THẠO WEB AUTOMATION TEST VỚI SELENIUM VÀ NODEJS
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 66
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?