Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 089.88.99.637 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, ...
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 114
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, ...
Lợi ích từ khoá học
 
- Sau khi học xong có thể tự lập trình Backend cho bất kì FrontEnd HTML nào bằng Node JS.
 
- Bạn muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng Node JS nhanh nhất qua bài thực hành?
 
- Bạn muốn tìm hiểu về lập trình Node JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đàu từ đâu.
 
Phù hợp với
 - Bạn là sinh viên, bạn muốn tối ưu tốc độ xử lý của website.
 
Mô tả tổng quát

Nội dung trong khoá học nằm ở tầng cơ bản mục đích để tiếp cận nhanh và hiểu được bản chất và cách sử dụng Node JS, cung cấp kiến thức toàn diện các phần của lập trình Node JS.

Với khoá học này bạn sẽ:
- Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về Node JS.
- Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu dạng NoSQL là MongoDB.
- Hiểu cách xử lý Router trong lập trình Node JS.
- Học cách tích hợp Node JS với 2 cơ sở dữ liệu rất mạnh là MongoDB và PostgreSQL.
- Thành thạo kĩ năng lập trình Node JS, MongoDB, PostGreSQL qua việc bài tập thực hành chi tiết.

 
Yêu cầu khoá học
 - Máy tính cấu hình bình thường. Khuyến cáo Ram từ 4G trở lên.
Cài đặt công cụ lập trình
play course
Giới thiệu khoá học
11:41 phút
play course
Cài đặt node js 8
3:39 phút
Cài đặt Visual Studio Code và giới thiệu các tính năng
play course
Cài đặt editor - visual studio code
6:19 phút
play course
Giới thiệu sơ lược về giao diện vscode
5:57 phút
play course
Các tính năng hay sử dụng trong vscode
9:22 phút
Cú pháp cơ bản và cách chạy chương trình Node JS
play course
Ba phương pháp để chạy một chương trình node js
12:41 phút
play course
Cú pháp cơ bản lập trình node js
6:53 phút
Sử dụng Module và NPM trong Node JS
play course
Module - điểm khác biệt với javascript
11:24 phút
play course
Sử dụng NPM thế nào
8:00 phút
play course
Up module lên NPM thế nào
9:33 phút
Dựng webserver và 2 cách đọc file HTML trong Node JS
play course
Hàm dựng Webserver trong node js
10:31 phút
play course
Viết mã HTML trong js
11:18 phút
play course
Cách đọc file HTML bằng Node Js
5:21 phút
play course
Cách số 2 đọc file HTML bằng Node js
5:19 phút
Thực hành với Router và Module trong Node JS
play course
Sử dụng Router trong node JS
6:23 phút
play course
Thực hành với router và module
12:48 phút
Giới thiệu Framework Express và cài đặt các module phụ thuộc
play course
Framework Express cho node js
4:27 phút
play course
Cài đặt Express và các Module phụ thuộc
10:29 phút
Khởi động Express với template engine EJS
play course
Khởi động Express với template engine EJS
7:56 phút
play course
Học cú pháp EJS
11:14 phút
Kết nối Router với view EJS
play course
Sử dụng Router và kết nối giao diện EJS với Router
8:05 phút
play course
Thao tác với JSON trong EJS
6:53 phút
play course
Cài đặt nhận dạng ngôn ngữ EJS và snippet
4:35 phút
Ghép giao diện Frontend vào Node JS sử dụng Router và EJS
play course
Ghép giao diện Frontend vào EJS
6:42 phút
play course
Các đường dẫn mặc định trong EJS template
6:43 phút
play course
Xử lý link thông qua Router
5:16 phút
play course
Hoàn thiện ghép giao diện Frontend vào EJS
9:31 phút
Gom nhóm Router và cách làm đặt Router kiểu tinhte.vn
play course
Cách gom nhóm Router
11:19 phút
play course
Thực hành truyền tham số qua Router
8:16 phút
play course
Cách đặt URL kiểu tinhte.vn
11:19 phút
Lập trình với Cookie và Session trong Node JS
play course
Lập trình với Cookie trong node js
11:27 phút
play course
Cài đặt và cấu hình Express Session
4:14 phút
play course
Lập trình với Session
8:36 phút
Giới thiệu Project web Portfolio và phần chuẩn bị giao diện
play course
Project web portfolio sử dụng Node JS với dữ liệu dạng JSON
6:09 phút
play course
Cùng chuẩn bị phần HTML
7:49 phút
Khởi động project và xử lý giao diện trang chủ
play course
Setup Project cơ bản
7:59 phút
play course
Chuyển trang chủ từ HTML sang EJS
7:50 phút
Xử lý trang chi tiết bằng Router
play course
Tạo router và xử lý trang chi tiết sang EJS
4:08 phút
play course
Xử lý header và footer
3:34 phút
Phân tích dữ liệu và tạo dữ liệu cho Project
play course
Phân tích dữ liệu
7:11 phút
play course
Tạo dữ liệu cho Project
10:32 phút
Đổ dữ liệu vào Node JS
play course
Load dữ liệu và đổ dữ liệu vào EJS
7:42 phút
play course
In dữ liệu danh mục ra EJS
9:27 phút
Hoàn thiện trang danh mục và xử lý tham số cho trang sản phẩm chi tiết
play course
Hiệu ứng lọc Jquery sử dụng cho danh mục sản phẩm
3:19 phút
play course
Truyền tham số id cho trang sản phẩm chi tiết
4:02 phút
Tạo link SEO - Friendly và đẩy dữ liệu vào trang chi tiết
play course
Tạo link SEO - Friendly và xử lý lỗi đường dẫn thường găp trong Node js
10:29 phút
play course
Đổ dữ liệu ra trang chi tiết
7:04 phút
play course
Hoàn thiện dữ liệu và giao diện
5:36 phút
play course
Thực hành với Session - lập trình chức năng danh sách sản phẩm vừa xem
5:04 phút
Thu thập dữ liệu người dùng và đổ dữ liệu từ session ra giao diện
play course
Thu thập dữ liệu người dùng vào session
8:14 phút
play course
Đổ dữ liệu các sản phẩm từ session ra giao diện
4:02 phút
Xử lý trùng lặp dữ liệu và hoàn thiện chức năng sản phẩm đã xem
play course
Xử lý trùng lặp dữ liệu
6:38 phút
play course
Tích hợp sản phẩm đã xem vào trang chi tiết
9:36 phút
play course
Tóm tắt kiến thức đã học
8:07 phút
Học về Form gửi nhận dữ liệu trong Node JS
play course
Mở đầu về form trong Node js - Cài đặt Bootstrap 4
9:47 phút
play course
Cách chọn chế độ nhận biết file EJS và sử dụng snippet trong VSCode
6:25 phút
play course
Cách lấy dữ liệu từ form
5:48 phút
Upload file trong Node JS với Multer
play course
Upload file trong Node Js
9:40 phút
play course
Viết hàm check file up lên trong Router
11:57 phút
Giới thiệu và cài đặt MongoDB
play course
Giới thiệu MongoDB
6:08 phút
play course
Cài đặt MongoDB
2:57 phút
Thuật ngữ và cách thao tác cơ bản với database trong MongoDB
play course
Thuật ngữ và thao tác với database trong mongodb
6:34 phút
play course
Hai cách khởi tạo dòng lệnh với MongoDB
5:56 phút
7 câu lệnh thao tác với database và collection trong MongoDB
play course
7 câu lệnh thao tác với database và collection trong MongoDB
6:12 phút
play course
Thêm mới dữ liệu trong MongoDB
7:12 phút
play course
Hai điểm khác biệt khi thêm mới dữ liệu trong MongoDB
6:42 phút
Cách sửa dữ liệu và sử dụng Upsert trong MongoDB
play course
Câu lệnh sửa trường giá trị và xoá trường giá trị trong một collection
11:48 phút
play course
Sử dụng Upsert trong câu lệnh update
7:55 phút
Cách đổi tên trường dữ liệu và tra cứu các câu lệnh MongoDB
play course
Cách đổi tên trường dữ liệu trong toàn bộ document
4:13 phút
play course
Cách tra cứu các câu lệnh điều kiện
6:34 phút
Cách xoá Document và Export - Import dữ liệu trong MongoDB
play course
Câu lệnh xoá document
3:06 phút
play course
Câu lệnh Export và import dữ liệu trong mongodb
16:25 phút
Node JS và MongoDB cho lập trình Backend
play course
Bài toán kinh điển lập trình thêm - xem - sửa - xoá dữ liệu với Node JS và MongoDB
4:08 phút
play course
Setup các module cần thiết và tạo dữ liệu
8:39 phút
play course
Kết nối node js với cơ sở dữ liệu
3:39 phút
play course
Tạo Form nhập liệu trong Node js và lấy dữ liệu từ form
11:52 phút
play course
Đưa dữ liệu vào Mongodb
8:57 phút
Tạo View xem dữ liệu trong Node JS
play course
Tạo view EJS để trình bày dữ liệu
8:48 phút
play course
Đổ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra giao diện
6:58 phút
Lập trình chức năng xoá dữ liệu từ Node JS
play course
Cách lấy id của phần tử cần xoá
7:48 phút
play course
Viết javascript confirm thông tin xoá
4:17 phút
play course
Hoàn thiện chức năng xoá dữ liệu
9:40 phút
Lập trình chức năng sửa dữ liệu trong Node JS
play course
Dựa vào ID lấy dữ liệu cần sửa
8:47 phút
play course
Đẩy dữ liệu vào view sửa
5:39 phút
play course
Hoàn thiện chức năng sửa dữ liệu từ Node JS vào Mongo
8:43 phút
Hoàn thiện bài toán thêm - xem - sửa - xoá dữ liệu
play course
Tóm tắt kiến thức và hoàn thiện giao diện
5:15 phút
Giới thiệu Mongoose và cài đặt Mongoose
play course
Giới thiệu Mongoose
3:51 phút
play course
Cài đặt cơ bản cho project node js - mongoose
4:03 phút
Kết nối Node JS - Mongoose và code phần xem dữ liệu
play course
Kết nối Mongoose và định nghĩa Model đầu tiên
6:32 phút
play course
Code phần xem dữ liệu với Mongoose
8:35 phút
Code phần xoá dữ liệu với Mongoose
play course
Xoá dữ liệu với Mongoose
5:16 phút
Code phần sửa dữ liệu với Mongoose
play course
Sửa dữ liệu với Mongoose - tập 1
5:42 phút
play course
Sửa dữ liệu với Mongoose - tập 2
8:33 phút
Code phần Thêm mới dữ liệu với Mongoose
play course
Thêm mới dữ liệu với Mongoose
5:12 phút
Giới thiệu và cài đặt PostgreSQL
play course
Giới thiệu cơ sở dữ liệu PostgreSql
2:06 phút
play course
Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSql
3:27 phút
Kết nối Node JS và PostgreSQL
play course
Thao tác với PostgreSQL
3:47 phút
play course
Cài đặt project và kết nối Nodejs với csdl PostgreSQL
8:25 phút
Thêm sửa xoá dữ liệu với PostgreSQL
play course
Thêm dữ liệu từ Nodejs vào PostgreSQL
9:12 phút
play course
Xem dữ liệu trên Node js và Postman
10:55 phút
play course
Xoá dữ liệu
5:17 phút
play course
Bài toán cuối cùng sửa dữ liệu PostgreSQL từ Node js
9:45 phút
Tổng kết phần Node JS cơ bản
play course
Bài tập áp dụng và Tổng kết phần Node JS cơ bản
5:30 phút
Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành
play course
Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành
6:58 phút
play course
Setup cơ bản Multer
6:13 phút
play course
Xử lý upload nhiều file phía frontend
10:31 phút
play course
Xử lý upload phía server
7:18 phút
play course
Chuẩn hoá dữ liệu upload dưới dạng mảng
8:36 phút
play course
Xử lý 2 form lồng nhau trong cùng một view thế nào
10:47 phút
play course
Phân tích và tạo dữ liệu sản phẩm
5:13 phút
play course
Tạo model trong Mongoose
5:37 phút
play course
Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
4:21 phút
play course
Đổ dữ liệu từ mongodb ra view
8:14 phút
play course
Hoàn thiện ứng dụng
6:46 phút
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, ...
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 114
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?