Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 0898.899.637 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Liên Kết Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 179
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App
Lợi ích từ khoá học
 
** Khóa học cung cấp 179 bài giảng từ cơ bản đến chuyên sâu, tổng quan về lập trình Android
 
Sau khóa học này học viên sẽ:
 
- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
 
- Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
 
- Biết cách tạo ra cac ứng dụng Android cơ bản với các kiến thức: làm giao diện (UI), các component cơ bản của Android, cách xử lí logic trong app, cách lưu trữ dữ liệu, làm việc với networking, xử lí ngầm ở background
 
- Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
 
- Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng
 
 
Phù hợp với
 - Sinh viên đang theo học khối ngành CNTT
 - Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT
 - Bất cứ ai tìm hiểu và theo đuổi lập trình ứng dụng Android, tạo thêm nguồn thu nhập cho bản thân
 
Mô tả tổng quát

Dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của giảng viên Lưu Quốc Tuấn, người có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình mobile và giảng dạy về Android, chúng tôi hân hạnh mang đến cho bạn khóa học "Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App", một khóa học giúp các bạn học viên được trải nghiệm kiến thức tổng quan và bài bản nhất về Android:

- Mở đầu khóa học sẽ củng cố kiến thức về tư duy lập trình OOP (một trong những kiến thức nền tảng căn bản mà các lập trình viên đều cần nắm vững trước khi tiếp cần với bất cứ một ngôn ngữ lập trình cao cấp nào như Java, .net

- Tiếp đó khóa học sẽ giúp học viên kiến thức tổng quát về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....)

- Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng Android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng

- Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)

- Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play

- Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play

- Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO (Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quảng cáo, từ số lượt tải ứng dụng ....)

Đến với khóa học này, học viên sẽ có cơ hội tiếp cận với các phương pháp design pattern dễ dàng. Với việc kết hợp lí thuyết với thực hành học viên sẽ năm vững kiến thức lí thuyết được ứng dụng trong thực tế công việc sau này khi đi tuyển dụng, làm các ứng dụng riêng cho mình...

Khóa học không hướng đến việc cầm tay chỉ việc cho HV mà hướng đến mục tiêu làm cho HV hiểu thật sâu bản chất của vấn đề từ đó nắm vững kiến thức để có thể tự giải quyết các bài toán của mình.

Hãy bắt đầu khám phá Android ngay thôi !

 
Yêu cầu khoá học
 - Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình
 - Máy tính có kết nối Internet
 - Môi trường học yên tĩnh, khuyến khích sử dụng tai nghe trong quá trình học
Lập trình hướng đối tượng
play course
Tổng quan về lập trình hướng đối tượng (OOP)
3:32 phút
play course
Khái niệm lập trình hướng đối tượng
2:55 phút
play course
Lớp và đối tượng
4:45 phút
play course
Hàm khởi tạo
5:57 phút
play course
Tính kế thừa trong OOP
7:17 phút
play course
Các tùy biến: Private, Protected, Public, Default
16:43 phút
play course
Các tùy biến: ví dụ minh họa
12:26 phút
play course
Nạp chồng và ghi đè
7:42 phút
play course
Nạp chồng và ghi đè: Ví dụ minh họa
8:43 phút
play course
Lớp trừu tượng và hàm trừ tượng
5:01 phút
play course
Interface
9:33 phút
play course
Khái niệm "is A" và "has A"
3:32 phút
play course
Đa hình
30:36 phút
play course
Kiểu dữ liệu: String
12:56 phút
play course
Khai báo: Final, Static - phần 1
6:47 phút
play course
Khai báo: Final, Static - phần 2
8:29 phút
play course
Tìm hiểu về bộ nhớ Heap & Stack và cơ chế giải phóng bộ nhớ GC
4:11 phút
play course
Câu lệnh điều kiện (if/else)
7:06 phút
play course
Câu lệnh Switch/case
9:01 phút
play course
Câu lệnh for/ foreach - phần 1
11:49 phút
play course
Câu lệnh for/ foreach - phần 2
5:53 phút
play course
Bắt ngoài lệ (Try/Catch/Finally)
5:48 phút
play course
Các kiểu dữ liệu đặc biệt: arrayList
5:46 phút
play course
các kiểu dữ liệu đặc biệt: hasmap
6:17 phút
play course
Xử lí đa luồng - Thread
5:06 phút
play course
Xử lí đa luồng - Thread: ví dụ minh họa
13:06 phút
play course
ổng kết chương 1
0:57 phút
Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ
play course
Giới thiệu về Android
12:36 phút
play course
Cài đặt môi trường
10:53 phút
Làm quen với Android Studio
play course
Giới thiệu về các thành phần của Android Studio
16:45 phút
play course
Tạo một project Android
5:26 phút
play course
Cấu trúc của một project Android
15:15 phút
play course
Chạy ứng dụng trên máy ảo Android
7:38 phút
play course
chạy ứng dụng trên máy ảo Genymotion & máy thật
8:56 phút
Activity
play course
Activity là gì?
1:38 phút
play course
Activity stack
4:46 phút
play course
Vòng đời của activity - phần 1
6:59 phút
play course
Vòng đời của activity - phần 2
5:53 phút
play course
Intent - Khái niệm, các trường hợp sử dụng và phân loại
3:27 phút
play course
Intent - Cấu trúc Intent
8:45 phút
play course
Nhảy activity - phần 1
9:39 phút
play course
Nhảy activity - phần 2
8:54 phút
play course
Truyền dữ liệu qua các activity
12:54 phút
play course
Khởi động activity có kết quả trả về - các trường hợp sử dụng
8:37 phút
play course
Khởi động activity có kết quả trả về - ví dụ minh họa - phần 1
9:11 phút
play course
Khởi động activity có kết quả trả về - ví dụ minh họa - phần 2
6:06 phút
play course
Khởi động activity có kết quả trả về - ví dụ minh họa - phần 3
7:26 phút
play course
Khai báo và đặt thuộc tính của một Activity
3:36 phút
play course
Tổng kết chương 4
0:56 phút
View & Các điều khiển cơ bản
play course
Giới thiệu chương 5
1:08 phút
play course
LinearLayout
5:23 phút
play course
Demo Calculator - phần 1
10:27 phút
play course
Demo Calculator - phần 2
9:33 phút
play course
RelativeLayout
9:18 phút
play course
Demo RelativeLayout
8:26 phút
play course
TextView
10:19 phút
play course
EditText
5:38 phút
play course
Image view
5:19 phút
play course
WebView - phần 1
8:28 phút
play course
WebView - phần 2
5:09 phút
play course
RadioButton
12:19 phút
play course
CheckBox - phần 1
8:15 phút
play course
CheckBox - phần 2
6:48 phút
play course
Spinner
11:01 phút
play course
Action bar (ToolBar) - giới thiệu
3:16 phút
play course
Action bar (ToolBar) - ví dụ minh họa
10:36 phút
play course
Project Convert Tool - phần 1
8:05 phút
play course
Project Convert Tool - phần 2
10:19 phút
play course
Project Convert Tool - phần 3
9:25 phút
play course
Project Convert Tool - phần 4
8:41 phút
play course
Project Convert Tool - phần 5
7:47 phút
play course
Tổng kết chương 5
0:39 phút
UI design/đa màn hình
play course
Giới thiệu chương 6
1:10 phút
play course
Vấn đề đa màn hình trong lập trình Android
7:46 phút
play course
Dùng file dimension (phần 1)
3:39 phút
play course
Dùng file dimension (phần 2)
10:27 phút
play course
Phân biệt dp, px, sp
4:02 phút
play course
l,m,h,x,xx resource
10:16 phút
play course
Tạo drawble bằng xml
8:28 phút
play course
Style
8:04 phút
play course
Game Freaking Math P1
4:20 phút
play course
Game Freaking Math P2
8:02 phút
play course
Game Freaking Math P3
10:50 phút
play course
Game Freaking Math P4
10:43 phút
play course
Game Freaking Math P5
11:22 phút
ListView/GridView/Tab Selector
play course
ListView cơ bản - cơ chế làm việc
3:08 phút
play course
ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 1
11:12 phút
play course
ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 2
9:34 phút
play course
ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 3
9:05 phút
play course
ListView cơ bản - ví dụ minh họa phần 4
8:18 phút
play course
ListView nâng cao - phần 1
3:57 phút
play course
ListView nâng cao - phần 2
10:17 phút
play course
Bắt sự kiện trên ListView 1
4:35 phút
play course
Bắt sự kiện trên ListView 2
9:41 phút
play course
Bắt sự kiện trên listview 3
12:51 phút
play course
Bắt sự kiện trên listview 4
8:01 phút
play course
GridView
10:18 phút
play course
ViewPager
14:38 phút
play course
Study English App - phần 1
11:40 phút
play course
Study English App - phần 2
10:08 phút
play course
Study English App - phần 3
12:35 phút
play course
Study English App - phần 4 11:06
11:06 phút
play course
Study English App - phần 5
4:03 phút
play course
Tổng kết chương 7
0:48 phút
BroadcastReceiver
play course
Giới thiệu chương 8
1:35 phút
play course
Các trường hợp nào sử dụng BroadcastReceiver?
2:50 phút
play course
Cơ chế làm việc của BroadcastReceiver
6:18 phút
play course
Đăng kí broadcast receiver trong manifest - phần 1
9:50 phút
play course
Đăng kí broadcast receiver trong manifest - phần 2
8;28 phút
play course
Đăng kí broadcast receiver trong code - phần 1
19:43 phút
play course
Đăng kí broadcast receiver trong code - phần 2
10:32 phút
play course
Tổng kết chương 8
0:35 phút
Làm việc với networking/parser dữ liệu
play course
Giới thiệu chương 9
0:46 phút
play course
Cách làm việc và chú ý khi làm việc với networking phần 1
9:48 phút
play course
Cách làm việc và chú ý khi làm việc với networking phần 2
10:21 phút
play course
Cách làm việc và chú ý khi làm việc với networking phần 3
11:01 phút
play course
Parser XML - phần 1
12:37 phút
play course
Parser XML - phần 2
14:23 phút
play course
Parser JSON - phần 1
9:00 phút
play course
Parser JSON - phần 2
9:29 phút
play course
Wiki Country - phần 1
7:34 phút
play course
Wiki Country - phần 2
10:39 phút
play course
Wiki Country - phần 3
10:36 phút
play course
Wiki Country - phần 4
10:56 phút
play course
Tổng kết chương 9
1:12 phút
Lưu trữ dữ liệu
play course
Giới thiệu chương 10
2:01 phút
play course
Share preference - phần 1
8:42 phút
play course
Share preference - phần 2
9:35 phút
play course
Share preference - phần 3
3:12 phút
play course
Đọc ghi file - phần 1
12:50 phút
play course
Đọc ghi file - phần 2
10:19 phút
play course
Đọc ghi file - phần 3
10:13 phút
play course
Đọc ghi file - phần 4
8:03 phút
play course
Đọc ghi file - phần 5
9:53 phút
play course
Đọc ghi file - phần 6
9:04 phút
play course
Đọc ghi file - phần 7
5:32 phút
play course
SQLite - phần 1
13:49 phút
play course
SQLite - phần 2
10:23 phút
play course
SQLite - phần 3
10:10 phút
play course
SQLite - phần 4
10:24 phút
play course
SQLite - phần 5
10:01 phút
play course
Diary App - Giới thiệu
3:35 phút
play course
Diary App - Demo - phần 1
12:42 phút
play course
Diary App - Demo - phần 2
10:00 phút
play course
Diary App - Demo - phần 3
9:59 phút
play course
Diary App - Demo - phần 4
9:05 phút
play course
Diary App - Demo - phần 5
8:56 phút
play course
Diary App - Demo - phần 6
7:19 phút
play course
Tổng kết chương 10
0:35 phút
Làm việc trên background thread
play course
Giới thiệu chương 11
1:52 phút
play course
Handler - phần 1
9:17 phút
play course
Handler - phần 2
6:40 phút
play course
Handler - phần 3
8:17 phút
play course
AsyncTask - phần 1
6:28 phút
play course
AsyncTask - phần 2
8:43 phút
play course
AsyncTask - phần 3
10:54 phút
play course
Youtube app- phần 1
7:04 phút
play course
Youtube app- phần 2
10:02 phút
play course
Youtube app- phần 3
11:33 phút
play course
Youtube app- phần 4
9:05 phút
play course
Tổng kết chương 11
0:46 phút
Notification
play course
Giới thiệu chương 12
1:01 phút
play course
Notification - phần 1
12:12 phút
play course
Notification - phần 2
9:51 phút
play course
Nắm được các trạng thái cơ bản của 1 notifitication (các flag option)
11:41 phút
play course
MP3 player- Giới thiệu
2:58 phút
play course
MP3 player - phần 1
9:09 phút
play course
MP3 player - phần 2
8:54 phút
play course
MP3 player - phần 3
9:08 phút
play course
MP3 player - phần 4
11:04 phút
play course
MP3 player - phần 5
8:01 phút
play course
MP3 player - phần 6
4:47 phút
Upload ứng dụng lên Google Play
play course
Quảng cáo Admob - phần 1
8:57 phút
play course
Quảng cáo Admob - phần 2
7:30 phút
play course
Quảng cáo Admob -phần 3
7:40 phút
play course
Dùng quảng cáo Admob (banner, full screen)
24:46 phút
play course
Đưa app lên Google Play - phần 1
8:42 phút
play course
Đưa app lên Google Play - phần 2
8:20 phút
play course
Đưa app lên Google Play - phần 3
7:44 phút
Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 179
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?