Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 089.88.99.637 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
[Combo] Trọn bộ học tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 116
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
[Combo] Trọn bộ học tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu

Lợi ích khóa học:

  • Tăng vốn từ vựng trong thời gian ngắn.
  • Nắm vững nền tảng ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản.
  • Phát âm chuẩn như người bản xứ.
  • Nghe hiểu tiếng Anh trong những hoàn cảnh thực tế
  • Nói Tiếng Anh trôi chảy, thành thạo
  • Nâng cao khả năng đọc hiểu văn bản Tiếng Anh

Đối tượng mục tiêu:

  • Những người mới học tiếng Anh, những người học tiếng Anh đã lâu nhưng bị mất căn bản, những người muốn ôn lại các kiến thức cơ bản trong tiếng Anh về ngữ pháp, từ vựng, phát âm và 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.

Tổng quát:

Lộ trình học gồm 2 khóa học: 
KHÓA 1: THÀNH THẠO CÁC KỸ NĂNG TIẾNG ANH CƠ BẢN.
KHÓA 2: TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH.
- Là lộ trình học phát triển cho những người mất gốc hoặc mới bắt đầu học tiếng Anh, muốn có nền tảng vững chắc và giao tiếp thành thạo.
- Các kiến thức cơ bản được dạy nền tảng, từ gốc rễ vấn đề để học viên có thể áp dụng 

Yêu cầu:

  • Máy tính có kết nối intetnet

 

Phần 1: Những tình huống giao tiếp phổ biến
play course
Bài 1 At the company 2 Part A
06:52 phút
play course
Bài 2 At the company 2 Part B
06:23 phút
play course
Bài 3 At the company 3 Part A
08:53 phút
play course
Bài 4 At the company 3 Part B
06:04 phút
play course
Bài 5 At the post office Part A
05:31 phút
play course
Bài 6 At the post office Part B
06:11 phút
play course
Bài 7 At the airport Part A
07:30 phút
play course
Bài 8 At the airport Part B
06:26 phút
play course
Bài 9 At the doctor's Part A
05:32 phút
play course
Bài 10 At the doctor's Part B
04:43 phút
play course
Bài 11 At the hotel 1 Part A
06:48 phút
play course
Bài 12 At the hotel 1 Part B
04:14 phút
play course
Bài 13 At the hotel 2 Part A
06:59 phút
play course
Bài 14 At the hotel 2 Part B
04:32 phút
play course
Bài 15 At the bank Part A
05:20 phút
play course
Bài 16 At the bank Part B
05:46 phút
play course
Bài 17 At the restaurant 1 Part A
07:09 phút
play course
Bài 18 At the restaurant 1 Part B
05:37 phút
play course
Bài 19 At the restaurant 2 Part A
07:58 phút
play course
Bài 20 At the restaurant 2 Part B
05:42 phút
play course
Bài 21 At the grocery store
10:01 phút
Phần 2: Những tình huống giao tiếp phổ biến (Tiếp theo)
play course
Bài 22 Interrupting
09:17 phút
play course
Bài 23 At the movie theatre Part A
06:54 phút
play course
Bài 24 At the movie theatre Part B
05:23 phút
play course
Bài 25 At the hairdresser's Part A
08:25 phút
play course
Bài 26 At the hairdresser's Part B
05:17 phút
play course
Bài 27 At the bus station
09:00 phút
play course
Bài 28 At the police station Part A
07:35 phút
play course
Bài 29 At the police station Part B
05:48 phút
play course
Bài 30 At the souvenir shop Part A
08:13 phút
play course
Bài 31 At the souvenir shop Part B
04:34 phút
play course
Bài 32 At the travel agency Part A
08:12 phút
play course
Bài 33 At the travel agency Part B
06:11 phút
play course
Bài 34 Asking for a favor
09:27 phút
Phần 3: Những chủ đề phổ biến
play course
Bài 35 Education Part A
10:20 phút
play course
Bài 36 Education Part B
06:14 phút
play course
Bài 37 Hobbies Part A
04:54 phút
play course
Bài 38 Hobbies Part B
06:52 phút
play course
Bài 39 Jobs Part A
05:14 phút
play course
Bài 40 Jobs Part B
07:15 phút
play course
Bài 41 Appearance Part A
07:20 phút
play course
Bài 42 Appearance Part B
05:52 phút
play course
Bài 43 Entertainment Part A
07:38 phút
play course
Bài 44 Entertainment Part B
04:02 phút
Phần 4: Các chức năng ngôn ngữ thường gặp trong các tình huống phổ biến
play course
Bài 45 Expressing surprise and interest Part A
07:19 phút
play course
Bài 46 Expressing surprise and interest Part B
04:50 phút
play course
Bài 47 Expressing sympathy and congratulations Part A
05:57 phút
play course
Bài 48 Expressing sympathy and congratulations Part B
06:20 phút
play course
Bài 49 Expressing certainty and uncertainty
08:49 phút
play course
Bài 50 Giving opinions Part A
08:18 phút
play course
Bài 51 Giving opinions Part B
04:54 phút
play course
Bài 52 Greeting & Introducing Part A
07:50 phút
play course
Bài 53 Greeting & Introducing Part B
04:00 phút
play course
Bài 54 Apologizing Part A
06:44 phút
play course
Bài 55 Apologizing Part B
04:55 phút
play course
Bài 56 Giving compliments to replying to compliments Part A
06:14 phút
play course
Bài 57 Giving compliments to replying to compliments Part B
06:54 phút
play course
Bài 58 Thanking and replying to thanks Part A
06:24 phút
play course
Bài 59 Thanking and replying to thanks Part B
05:25 phút
play course
Bài 60 Agreeing and disagreeing Part A
05:55 phút
play course
Bài 61 Agreeing and disagreeing Part B
05:14 phút
play course
Bài 62 Invitation Part A
06:13 phút
play course
Bài 63 Invitation Part B
05:09 phút
play course
Bài 64 Giving advice Part A
05:20 phút
play course
Bài 65 Giving advice Part B
05:17 phút
play course
Bài 66 Asking for & giving directions
08:37 phút
Phần 5: Vocabulary
play course
Bài 67 An Overview of Vocabulary
10:52 phút
play course
Bài 68 English vs. Vietnamese Vocab
09:50 phút
play course
Bài 69 English Vocab Learn It Smart (1)
10:18 phút
play course
Bài 70 English Vocab Learn It Smart (2)
10:12 phút
play course
Bài 71 Deadly Habits In Learning Vocab (1)
07:54 phút
play course
Bài 72 Deadly Habits In Learning Vocab (2)
08:59 phút
play course
Bài 73 Vocab For Exams
07:30 phút
Phần 6: Grammar
play course
Bài 74 An Overview of Grammar
08:37 phút
play course
Bài 75 English vs Vietnamese Grammar
09:43 phút
play course
Bài 76 Grammar Learn It Smart (1)
02:51 phút
play course
Bài 77 Grammar Learn It Smart (2)
08:11 phút
play course
Bài 78 Bad Habits in Learning Grammar (1)
07:33 phút
play course
Bài 79 Bad Habits in Learning Grammar (2)
07:36 phút
play course
Bài 80 Core Grammar For Exams
09:33 phút
Phần 7: Pronunciation
play course
Bài 81 An Overview of Pronunciation
12:02 phút
play course
Bài 82 English vs Vietnamese Pronunciation
10:44 phút
play course
Bài 83 Pronunciation Learn It Smart (1)
08:51 phút
play course
Bài 84 Pronunciation Learn It Smart (2)
06:56 phút
play course
Bài 85 Bad Habits in Learning Pronunciation (1)
08:57 phút
play course
Bài 86 Bad Habits in Learning Pronunciation (2)
05:54 phút
play course
Bài 87 Pronunciation For Exams
09:11 phút
Phần 8: Listening
play course
Bài 88 An Overview of Listening
09:06 phút
play course
Bài 89 Listening To Letters And Numbers
17:31 phút
play course
Bài 90 Listening To Paraphrases
15:15 phút
play course
Bài 91 Listening To Maps & Directions
12:21 phút
play course
Bài 92 Listening To Conversations
11:26 phút
play course
Bài 93 Listening And Taking Notes
12:41 phút
play course
Bài 94 Listening Learn It Smart
08:59 phút
Phần 9: Kỹ năng nói
play course
Bài 95 An Overview of Speaking
08:43 phút
play course
Bài 96 Greetings & Ice-breaking
08:34 phút
play course
Bài 97 Common Language Functions
09:06 phút
play course
Bài 98 Expressing Opinions
07:43 phút
play course
Bài 99: Intonation In Conversations
06:56 phút
play course
Bài 100 Body Language
06:13 phút
play course
Bài 101 Speaking Learn It Smart
07:54 phút
Phần 10: Kỹ năng đọc
play course
Bài 102 An Overview of Reading
08:24 phút
play course
Bài 103 Skimming For Main Ideas
07:49 phút
play course
Bài 104 Scanning For Details
10:15 phút
play course
Bài 105 Dealing With Vocabulary
10:56 phút
play course
Bài 106 Seeing The Overall Structure
07:39 phút
play course
Bài 107 Predicting The Next Ideas
08:57 phút
play course
Bài 108 Reading Learn It Smart
07:05 phút
Phần 11: Kỹ năng viết
play course
Bài 109 An Overview of Writing
07:54 phút
play course
Bài 110 Sentences & Sentence Errors
07:43 phút
play course
Bài 111 Writing Paragraphs
09:21 phút
play course
Bài 112 Writing Paragraphs (Cont.)
06:07 phút
play course
Bài 113 Writing Informal Letters
06:10 phút
play course
Bài 114 Writing Formal Letters
06:19 phút
play course
Bài 115 Writing Learn It Smart
06:35 phút
play course
Bài 116 Course Summary
07:50 phút
[Combo] Trọn bộ học tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 116
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?