Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 089.88.99.637 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KHUYẾN NÔNG - CATIEDU

14/09/2021

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KHUYẾN NÔNG - CATIEDU

Nội Dung Chính

1. Ngành Khuyến nông là gì?

2. Cơ hội việc làm làm sau khi tốt nghiệp

3. Chương trình đào tạo ngành tại Catiedu

4. Mục tiêu đào tạo của chúng tôi

5. Quyền lợi khi học tại Catiedu

6. Những tố chất phù hợp với ngành Khuyến nông

7. Tổng kết

Khuyến nông là công tác quan trọng trong hoạt động nông nghiệp, là hoạt động thiết yếu đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, ngành Khuyến nông được đánh giá cao trong nhóm ngành Nông nghiệp. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng quan ngành Khuyến nông. Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến Nông Lâm được thiết kế để đào tạo người học trở thành cán bộ kỹ thuật Khuyến Nông Lâm trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, có sức khỏe để có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

1, Ngành Khuyến nông là gì?

Sinh viên chuyên ngành này sẽ được đào tạo để có kiến thức rộng về khoa học nông nghiệp, kinh doanh và quản lý nông nghiệp; có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất-kinh doanh, tư vấn và cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và PTNT.

Đặc điểm của ngành Khuyến nông là gì?

Đào tạo kỹ sư ngành khuyến nông nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Kỹ sư ngành khuyến nông sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình khuyến nông, có khả năng đánh giá, phân tích những khó khăn về kỹ thuật hoặc về kinh tế xã hội mà nông thôn đang gặp phải, từ đó đề xuất những giải pháp với sự tham gia của người dân; Xây dựng đề án, thực hiện những chương trình nghiên cứu kế hoạch phát triển nông thôn và phân tích những chính sách nông nghiệp liên quan đến nông dân; Hình thành và quản lý những cơ sở sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp nhỏ ở nông thôn.

2, Cơ hội việc làm làm sau khi tốt nghiệp

Cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên ngành PTNT khá đa dạng nhờ được đào tạo kiến thức đa ngành bên cạnh các kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực phát triển nông thôn. Các cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm kỹ sư ngành PTNT có thể làm việc bao gồm:

– Sở Kế hoạch đầu tư, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở tài nguyên và môi trường;

– Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông lâm, Liên minh HTX;

– Phòng Kinh tế, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng tài nguyên và môi trường, Ban điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện;

– Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

– Các doanh nghiệp và các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh;

– Các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, … từ Trung ương đến địa phương, các dự án và chương trình khởi nghiệp nông thôn;

– Cán bộ công chức cấp xã.

3, Chương trình đào tạo ngành tại Catiedu

TT


học phần

Tên học phần

Số TC

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

49

I

Lý luận chính trị

10

CTR1016

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1017

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

II

Giáo dục thể chất

III

Giáo dục quốc phòng

IV

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT

33

ANH1013

Ngoại ngữ không chuyên 1

3

ANH1022

Ngoại ngữ không chuyên 2

2

ANH1032

Ngoại ngữ không chuyên 3

2

CBAN11404

Toán cao cấp C

4

CBAN11703

Xác suất – Thống kê

3

CBAN10304

Hóa học

4

CBAN10603

Hóa phân tích

3

CBAN11503

Vật lý đại cương

3

CBAN11002

Tin học đại cương

2

CBAN10702

Sinh học đại cương

2

NHOC15302

Sinh thái và môi trường

2

LNGH10503

Biến đổi khí hậu đại cương

3

V

Khoa học xã hội và nhân văn

6

LUA1022

Nhà nước và pháp luật

2

KNPT13502

Tâm lý học đại cương

2

KNPT14602

Xã hội học đại cương

2

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

77

I

Kiến thức cơ sở ngành

19

NHOC27402

Trồng trọt đại cương

2

CNTY20702

Chăn nuôi đại cương

2

TSAN24002

Nuôi trồng thuỷ sản đại cương

2

NHOC24102

Làm vườn đại cương

2

KNPT20602

Hệ thống nông nghiệp

2

KNPT24702

Xã hội học nông thôn

2

KNPT22502

Phát triển cộng đồng

2

KNPT20402

Đánh giá nông thôn

2

KNPT22803

Phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi

3

II

Kiến thức ngành

36

Bắt buộc

30

KNPT22202

Phân tích sinh kế

2

KNPT21202

Kinh tế nông nghiệp

2

KNPT22902

Phương pháp khuyến nông

2

KNPT24302

Tổ chức công tác khuyến nông

2

KNPT22703

Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

3

KNPT21702

Lập kế hoạch khuyến nông

2

KNPT20202

Chính sách phát triển nông thôn

2

KNPT23103

Quản lý dự án phát triển

3

KNPT20902

Kinh doanh nông nghiệp và dịch vụ nông thôn

2

KNPT23202

Quản lý nông trại

2

KNPT23802

Thống kê kinh tế – xã hội

2

LNGH21903

Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu

3

KNPT21803

Nghiên cứu phát triển nông thôn

3

Tự chọn (6/18)

6

KNPT22102

Phân tích chuổi giá trị nông sản

2

KNPT20502

Giới và phát triển

2

KNPT23402

Tài chính vi mô

2

KNPT23302

Quản lý tài nguyên môi trường nông thôn

2

KNPT20302

Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

2

TNMT23502

Quy hoạch phát triển nông thôn

2

KNPT21502

Kinh tế tài nguyên và môi trường

2

NHOC26302

Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn

2

CKCN26702

Quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm

2

III

Kiến thức bổ trợ

6

KNPT24502

Truyền thông phát triển

2

KNPT21602

Kỹ năng mềm

2

KNPT23002

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

IV

Thực tập nghề nghiệp

6

KNPT24102

Tiếp cận nghề KN

2

KNPT23602

Thao tác nghề KN

2

KNPT23902

Thực tế nghề KN

2

V

Khóa luận tốt nghiệp

10

KNPT20710

Khóa luận tốt nghiệp KN

10

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

126

 

4, Mục tiêu đào tạo của chúng tôi

Đào tạo Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn có năng lực quản lý, tổ chức sản xuất và xây dựng năng lực cho cán bộ và người dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hướng đến hoàn thiện địa phương đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới; tiếp cận công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và đảm bảo năng lực cạnh tranh với thị trường nông nghiệp mở cửa. Kỹ sư tốt nghiệp ngành PTNT có phẩm chất chính trị tốt, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao.

Thực tập tại các mô hình nông nghiệp công nghệ cao

KIẾN THỨC – KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

 • Có kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, khởi nghiệp nông nghiệp, phát triển cộng đồng, quản lý và phát triển nông thôn.
 • Có kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển và khởi ngiệp trong nông nghiệp và nông thôn.
 • Có năng lực nghiên cứu, phát triển nông thôn theo hướng hiện đại và phát triển bền vững

5, Quyền lợi khi học tại Catiedu

7 điểm nổi bật khi học tại Catiedu

 • CATIEDU là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy
 • Học viên tham gia đào tạo tại Catiedu được giảm 40% học phí so với học truyền thống
 • Nhận chứng chỉ Sơ cấp tại các trường đào tạo uy tín trong nước
 • Áp dụng việc học lý thuyết online với thực hành thực tế
 • Miễn phí học thử và trải nghiệm khóa học của trường, luyện thi online 100%
 • Miễn phí hơn 1000 khóa học kỹ năng, 500Gb tài liệu, luận văn ... tại Diendan.cati.edu.vn
 • Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong nghề

6, Những tố chất phù hợp với ngành Khuyến nông

Để có thể theo học ngành Khuyến nông, người học cần có một số tố chất dưới đây:

 • Yêu thiên nhiên, môi trường;
 • Nhạy cảm và hòa hợp với thiên nhiên;
 • Thích chăm sóc vật nuôi, cây trồng;
 • Có khả năng nhớ tên và phân loại các loài động thực vật;
 • Thích các hoạt động ngoài trời (cắm trại, leo núi, làm vườn, lặn biển);
 • Thu thập hay nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của thiên nhiên;
 • Thích xem các chương trình, thông tin về thế giới tự nhiên;
 • Giỏi các môn tự nhiên như sinh học, hóa học, địa lý.

7, Tổng kết

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng chuyển giao kỹ thuật và đảm nhận được nhiệm vụ xây dựng, tuyên truyền vận động về công tác khuyến nông lâm tại nông trường, hợp tác xã nông nghiệp, trang trại, công ty kinh doanh và doanh nghiệp nông lâm nghiệp ở mức độ vừa và nhỏ và có khả năng làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến khuyến nông lâm.

Hy vọng bài viết trên giúp ích phần nào đó cho bạn nào đang phân vân hay muốn tìm hiểu thêm về ngành nghề khuyến nông. Chúc các bạn sớm định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông:

☎ Mọi thông tin tư vấn tuyển sinh vui lòng bấm nút đăng ký phía dưới để được tư vấn viên hỗ trợ tốt nhất hoặc call trực tiếp hotline của Trường miễn phí 24/7 : 0838.068.068 - 0943.11.33.11 - 0777.255.777

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

🌎 Website đăng ký: https://cati.edu.vn

Cơ sở I: Trung Tâm GDTX Tôn Đức Thắng: Số 37/5 Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Cơ sở II: Trường CĐ BKĐN: Số 125 Phan Đăng Lưu, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

Cơ Sở III: Trung tâm GDNN-GDTX Quận Hoàng Mai: KĐT Đền Lừ 2, P Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, HN

Từ khóa tìm kiếm google: xét tuyển đại họcxét tuyển đại học online, xét tuyển đại học trực tuyếntuyển sinhtuyển sinh đại học onlinetuyển sinh đại học học từ xatuyển sinh đại học học trực tuyến, tuyển sinh đại họcCatieduhọc viên đào tạo trực tuyến catiedu Cati.edu.vn

zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?