Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 77
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC
Lợi ích từ khoá học
 
- Sau khi kết thúc, người học tự tin xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng ASP.NET MVC
- Làm nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của Microsoft
- Khả năng thăng tiến trong công việc của người học.
 
Phù hợp với
 - Sinh viên CNTT đã học qua ngôn ngữ lập trình C# và SQL Server, HTML, CSS
 - Người đi làm muốn tìm hiểu về ứng dụng ASP.NET MVC của Microsoft
 - Cho người đam mê nghiên cứu lập trình website
 - Hoặc dành cho sinh viên đã học qua ASP.NET WebForm
 
Mô tả tổng quát

- Khoá học này mang tính chất step by step, thực hành Lab là chính, mang đến sự hứng thú dành cho các bạn đang theo học khoá học này.
- Khoá học mang tính thực tiễn cao, vì thế nội dung cũng hướng đến nền tảng công nghệ nhằm phục vụ tốt việc học tập, tự nghiên cứu của học viên.
- Người học hiểu được nền tảng công nghệ, và vận dụng vào dự án thực tế để đúc kết kinh nghiệm trong quá trình theo học.
- Nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft để thiết kế website.
- Ưu, nhược điểm của ASP.NET WebForm và MVC trong phát triển ứng dụng.
- Nắm vững kiến thức làm việc giữa ASP.NET MVC và Entity Framework thông tin truy vấn dữ liệu LINQ.
- Quy trình làm việc của ASP.NET MVC trong dự án thực tế.
- Giúp bạn tự xây dựng được ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC.

Yêu cầu khoá học
 - Máy tính có kết nối internet
 - Môi trường yên tĩnh
Giới thiệu khóa học
play course
Giới thiệu chung vế ngành phát triển website hiện nay
12:40 phút
play course
Giới thiệu khoá học
9:12 phút
ENTITY FRAMEWORK và CÁCH LÀM VIỆC
play course
Giới thiệu về truy vấn LINQ
6:57 phút
play course
Demo ứng dụng với LINQ
6:09 phút
play course
Làm việc với Query Syntax và Method Syntax trong LINQ
5:37 phút
play course
Làm việc với LINQ and Generic Types
4:14 phút
play course
Làm việc với Basic LINQ Query Operations
3:37 phút
play course
Làm việc với Basic LINQ Query Operations (tt)
3:08 phút
play course
Làm việc với Data trong LINQ
4:17 phút
play course
LINQ - Truy vấn Selecting với dữ liệu
7:00 phút
play course
LINQ - Truy vấn Inserting với dữ liệu
3:14 phút
play course
LINQ - Truy vấn Updating với dữ liệu
3:17 phút
play course
LINQ - Truy vấn Deleting với dữ liệu
2:52 phút
play course
LINQ - Truy vấn Inner join với dữ liệu
5:30 phút
play course
LINQ - Truy vấn Left join với dữ liệu
4:30 phút
play course
Giới thiệu về Entity Framework
7:16 phút
play course
Demo ứng dụng với Entity Framework
7:39 phút
play course
Tạo mới một Entity Framework
9:07 phút
play course
Truy vấn Select với Entity Framework
3:32 phút
play course
Truy vấn Insert với Entity Framework
3:37 phút
play course
Truy vấn Update với Entity Framework
3:31 phút
play course
Truy vấn Delete với Entity Framework
3:03 phút
play course
Truy vấn Join với Entity Framework
2:20 phút
play course
Làm việc với Store Procedure với Entity Framework
8:54 phút
play course
Tổng kết chương
7:04 phút
GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET MVC
play course
Giới thiệu ASP.NET MVC
10:03 phút
play course
Làm việc với thành phần Controller
4:10 phút
play course
Làm việc với thành phần Model
2:41 phút
play course
Làm việc với thành phần View
3:20 phút
play course
Kiến trúc ứng dụng ASP.NET MVC
3:54 phút
play course
Kiến trúc các thành phần Model, View, Controller trong ASP.NET MVC
2:00 phút
play course
Demo ứng dụng ASP.NET MVC
8:23 phút
play course
Cấu trúc thư mục trong ứng dụng ASP.NET MVC
6:52 phút
play course
ASP.NET MVC với Routing
6:42 phút
play course
ASP.NET MVC với Demo Routing
7:21 phút
play course
ASP.NET MVC với Action Method
4:31 phút
play course
ASP.NET MVC với Action Selectors
4:29 phút
play course
ASP.NET MVC với Action Name
7:44 phút
play course
ASP.NET MVC với NonAction
2:19 phút
play course
ASP.NET MVC với ActionVerbs
6:36 phút
play course
ASP.NET MVC với Object Platform
3:47 phút
play course
ASP.NET MVC với Object Request Form
6:20 phút
play course
ASP.NET MVC với Object Request QueryString
4:03 phút
play course
ASP.NET MVC với Object Request ServerVariable
3:36 phút
play course
ASP.NET MVC với Object Response Redirect
3:25 phút
play course
ASP.NET MVC với Object Session
4:50 phút
play course
ASP.NET MVC với Object Cookie
4:17 phút
play course
Tích hợp trong ASP.NET MVC
8:02 phút
play course
ASP.NET MVC với mã Razor Syntax
9:00 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper
7:57 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper TextBox, TextBoxFor
5:56 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper TextArea, TextAreaFor
3:45 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper CheckBox, CheckBoxFor
2:58 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper RadioButton, RadioButtonFor
2:33 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper DropDownList, DropDownListFor
4:40 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper Hidden, HiddenFor
2:33 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper Password, PasswordFor
2:26 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper Display, DisplayFor
1:51 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper Label, LabelFor
4:05 phút
play course
ASP.NET MVC với HtmlHelper Editor, EditorFor
2:31 phút
play course
ASP.NET MVC với LayoutView
10:24 phút
play course
ASP.NET MVC với LayoutView Specify
5:09 phút
play course
ASP.NET MVC với LayoutView Render Method
5:08 phút
play course
ASP.NET MVC với PartialView
7:26 phút
play course
ASP.NET MVC với PartialView Partial
3:17 phút
play course
ASP.NET MVC với PartialView RenderPartial
2:40 phút
play course
ASP.NET MVC với PartialView RenderAction
4:42 phút
play course
Ôn tập ASP.NET MVC với PartialView
4:32 phút
play course
ASP.NET MVC với ViewBag
3:02 phút
play course
ASP.NET MVC với ViewData
3:29 phút
play course
ASP.NET MVC với TempData
7:05 phút
play course
ASP.NET MVC với Area
11:49 phút
play course
Tổng kết chương
8:07 phút
ASP.NET MVC và ENTITY FRAMEWORK
play course
Giới thiệu ADO.NET Entity Data Model
8:34 phút
play course
Làm việc giữa ASP.NET MVC và ENTITY FRAMEWORK
7:35 phút
play course
Tạo mới một ADO.NET Entity Data Model
6:54 phút
play course
Truy vấn Select với ASP.NET MVC và ADO.NET Entity Data Model
10:14 phút
Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 77
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?