Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 089.88.99.637 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Thể loại: Sale, bán hàng
Số bài học: 20
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Lợi ích từ khóa học:

  • Học viên sẽ có đủ bản lĩnh, kiến thức và thực tiễn để trở thành người bán hàng xuất sắc
  • 9 bước trong bán hàng và những kỹ năng cơ bản
  • Thấu hiểu nhu cầu của khách hang
  • Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên nghiệp

Đối tượng mục tiêu:

  • Tất cả mọi cá nhân và công ty kinh doanh sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

Tổng quát:

Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về bán hàng và nghệ thuật bán hàng hiện đại;  phân tích tâm lý khách hàng, thuật “ Đắc nhân tâm” và nghệ thuật giao tiếp bán hàng; Dịch  vụ chăm sóc khách hàng vượt trội…

Bán hàng và quan điểm bán hàng hiện đại: Bán hàng là gì? Ai là người bán hàng? Các phương thức bán hàng. Quan điểm bán hàng hiện đại và các luận điểm cơ bản. Khách hàng và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng : Các loại khách  hàng trong công ty. Đặc điểm nhu cầu của khách hàng. Ba yếu tố căn bản  thỏa mãn nhu cầu của khách hàng . Người bán hàng chuyên nghiệp : Thế nào là người bán hàng chuyên  nghiệp? hình ảnh và tố chất cần có của người bán hàng chuyên nghiệp.  Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên . Nghệ thuật bán hàng : 4 cách tiếp cận về nghệ thuật bán hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng : Vai trò và đặc điểm của DVCSKH; các nguyên tắc căn bản; các loại DVCSKH. Nghệ thuật  giao tiếp trong bán hàng : bản chất của giao tiếp; Thấu hiểu tâm lý con người và tâm lý khách hàng; Nghệ thuật “Đắc nhân tâm”.  Công cụ giao tiếp hiệu quả

Yêu cầu khóa học:

  • Có mạng internet
  • Có laptop hoặc máy tính bàn
  • Không gian yên tĩnh
Phần 1: Tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng
play course
Bài giảng 1: Giới thiệu
02:15 phút
play course
Bài giảng 2: Nghề bán hàng và vai trò của người bán hàng
6:40 phút
play course
Bài giảng 3: Những luận điểm bán hàng hiện đại
13:37 phút
play course
Bài giảng 4: Khách hàng của chúng ta là ai?
06:54 phút
play course
Bài giảng 5: Đặc điểm và nhu cầu của khách hàng
05:30 phút
Chương 2: Thấu hiểu nhu cầu khách hàng
play course
Bài giảng 6: Hành vi mua của người tiêu dùng
07:38 phút
play course
Bài giảng 7: Người bán hàng chuyên nghiệp
06:52 phút
Phần 3: Nghệ thuật bán hàng
play course
Bài giảng 8: Nghệ thuật bán hàng là nghệ thuật giữ khách
04:36 phút
play course
Bài giảng 9: Nghệ thuật bán hàng là nghệ thuật chinh phục trái tim
05:22 phút
Phần 4: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
play course
Bài giảng 10: Bản chất và nguyên tắc của dịch vụ chăm sóc khách hàng
06:55 phút
play course
Bài giảng 11: Các loại hình dịch vụ chăm sóc khách hàng
05:49 phút
Phần 5: Nghệ thuật giao tiếp bán hàng
play course
Bài giảng 12: Bản chất và vai trò của giao tiếp
06:28 phút
play course
Bài giảng 13: Tâm lý con người và tâm lý người khách hàng
08:05 phút
play course
Bài giảng 14: Các công cụ giao tiếp
07:21 phút
Phần 6: Quy trình và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
play course
Bài giảng 15: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chuẩn bị tiếp xúc
06:27 phút
play course
Bài giảng 16: Giai đoạn tiếp xúc ban đầu
04:43 phút
play course
Bài giảng 17: Giai đoạn tư vấn chào hàng
05:26 phút
play course
Bài giảng 18: Kỹ năng xử lí phản ứng
07:16 phút
play course
Bài giảng 19: Kết thúc bán hàng
06:34 phút
play course
Bài giảng 20: Kết thúc
01:34 phút
Nghệ thuật và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Thể loại: Sale, bán hàng
Số bài học: 20
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?