Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Khóa luyện thi IELTS 6.5
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 62
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Khóa luyện thi IELTS 6.5

Lợi ích từ khóa học:

  • Sau khi hoàn thành khóa học cộng với việc tự luyện thêm ở nhà bằng cách làm những bài test mẫu, bạn có thể tự tin về trình độ IELTS 6.5 của mình

Đối tượng mục tiêu:

  • Sinh viên, học sinh, những người đi làm, những người muốn cải thiện trình độ tiếng Anh, những người muốn tìm hiểu về IELTS, những người đang luyện thi IELTS

Tổng quát:

Bạn muốn tìm hiểu về bài thi IELTS, bạn muốn học để nâng số điểm IELTS của mình, bạn muốn cải thiện trình độ Tiếng Anh. Đây là khóa học dành cho bạn.

Trong khóa học, giáo viên sẽ giới thiệu chi tiết, cụ thể những phần trong bài thi IELTS và các chiến lược để đạt điểm cao trong từng phần.

Sau khi hoàn thành khóa học, vốn từ của bạn sẽ tăng, bạn sẽ biết thêm nhiều cấu trúc ngữ pháp. Quan trọng hơn, bạn sẽ nắm vững cấu trúc của một bài thi IELTS và các bí quyết để hoàn thành từng phần của bài thi này một cách tốt nhất.

Yêu cầu khóa học:

  • Không gian yên tĩnh
  • Có máy tính kết nối internet
Phần 1: Reading
play course
Bài 1: Introduction - TrueFalseNot Given - Table Completion
06:45 phút
play course
Bài 2: Matching headings - Pick from a list
07:03 phút
play course
Bài 3: YesNoNot given - Summary completion with a box - Multiple choice
06:48 phút
play course
Bài 4: TrueFalseNot given - Note completion - Short-answer questions
05:07 phút
play course
Bài 5: Matching information - Matching features - Summary completion
05:03 phút
play course
Bài 6: Labelling a diagram - TrueFalseNot given - Flow-chart completion
06:03 phút
play course
Bài 7: Matching headings - Matching features - Sentence completion
05:11 phút
play course
Bài 8: Multiple choice - YesNoNot given - Matching sentence endings
05:53 phút
Phần 2: Listening
play course
Bài 9: Listening 1 Part A Introduction - Form completion - Multiple choice
11:36 phút
play course
Bài 10: Listening 1 Part B Introduction - Form completion - Multiple choice
07:25 phút
play course
Bài 11: Listening 2 Part A Multiple choice - Labelling a map or plan
07:07 phút
play course
Bài 12: Listening 2 Part B Multiple choice - Labelling a map or plan
07:48 phút
play course
Bài 13: Listening 3 Part A Pick from a list - Matching - Short-answer questions
07:42 phút
play course
Bài 14: Listening 3 Part B Pick from a list - Matching - Short-answer questions
11:50 phút
play course
Bài 15: Listening 4 Part A Sentence completion - Flow-chart completion
08:32 phút
play course
Bài 16: Listening 4 Part B Sentence completion - Flow-chart completion
14:38 phút
play course
Bài 17: Listening 5 Part A Note completion - Table completion
11:35 phút
play course
Bài 18: Listening 5 Part B Note completion - Table completion
09:32 phút
play course
Bài 19: Listening 6 Part A Matching - Labelling a diagram
09:37 phút
play course
Bài 20: Listening 6 Part B Matching - Labelling a diagram
08:32 phút
play course
Bài 21: Listening 7 Part A Multiple choice - Flow-chart completion
14:52 phút
play course
Bài 22: Listening 7 Part B Multiple choice - Flow-chart completion
17:19 phút
play course
Bài 23: Listening 8 Part A Sentence completion
12:48 phút
play course
Bài 24: Listening 8 Part B Sentence completion
10:15 phút
Phần 3: Speaking
play course
Bài 25: Speaking 1 Introduction - Answer questions about yourself - Give reasons & details
08:19 phút
play course
Bài 26: Speaking 2 Part A Give a talk - Introduce the points - Begin & end a talk
09:03 phút
play course
Bài 27: Speaking 2 Part B Give a talk - Introduce the points - Begin & end a talk
04:33 phút
play course
Bài 28: Speaking 3 Part A Use discourse markers
05:51 phút
play course
Bài 29: Speaking 3 Part B Use discourse markers
05:30 phút
play course
Bài 30: Speaking 4 Part A Use relevant vocabulary - Give a full answer - Give reasons & examples
08:46 phút
play course
Bài 31: Speaking 4 Part B Use relevant vocabulary - Give a full answer - Give reasons & examples
05:44 phút
play course
Bài 32: Speaking 5 Part A Prepare notes - Use adjectives - Talk in general about a topic
04:32 phút
play course
Bài 33: Speaking 5 Part B Prepare notes - Use adjectives - Talk in general about a topic
07:06 phút
play course
Bài 34: Speaking 6 Part A Use reasons & examples - Self-correction
07:23 phút
play course
Bài 35: Speaking 6 Part B Use reasons & examples - Self-correction
07:07 phút
play course
Bài 36: Speaking 7 Part A Use openers - Paraphrase
04:37 phút
play course
Bài 37: Speaking 7 Part B Use openers - Paraphrase
11:12 phút
play course
Bài 38: Speaking 8 Make comparison - Provide lists of points - Support views - Structure
10:14 phút
Phần 4: Writing
play course
Bài 39: Writing 1 Introduction - Task 1 - Select main features - Plan an answer
08:28 phút
play course
Bài 40: Writing 2 Task 2 - Analyse the task - Brainstorm ideas - Organize ideas
12:01 phút
play course
Bài 41: Writing 3 Part A Task 1 - Write introduction - Summarize trends in graphs and tables
08:58 phút
play course
Bài 42: Writing 3 Part B Task 1 - Write introduction - Summarize trends in graphs and tables
06:41 phút
play course
Bài 43: Writing 4 Task 2 - Agree or Disagree - Write introduction - Use linkers
11:56 phút
play course
Bài 44: Writing 5 Part A Task 1 - Summarize a diagram - Write paragraphs - Order information
11:21 phút
play course
Bài 45: Writing 5 Part B Task 1 - Summarize a diagram - Write paragraphs - Order information
01:43 phút
play course
Bài 46: Writing 6 Part A Task 2 - Advantages & Disadvantages - Link ideas in paragraphs
09:40 phút
play course
Bài 47: Writing 6 Part B Task 2 - Advantages & Disadvantages - Link ideas in paragraphs
05:41 phút
play course
Bài 48: Writing 7 Part A Task 1 - Differences & Similarities in chartsgraphs - Use reference devices
09:43 phút
play course
Bài 49: Writing 7 Part B Task 1 - Differences & Similarities in chartsgraphs - Use reference devices
04:17 phút
play course
Bài 50: Writing 8 Part A Task 2 - Discuss both views - Introduce your own opinion - Write conclusion
09:10 phút
play course
Bài 51: Writing 8 Part B Task 2 - Discuss both views - Introduce your own opinion - Writing conclusion
07:20 phút
Phần 5: Test Example
play course
Bài 52: Listening test 1 Part A
07:35 phút
play course
Bài 53: Listening test 1 Part B
10:10 phút
play course
Bài 54: Listening test 1 Part C
07:00 phút
play course
Bài 55: Listening test 2 Part A
10:34 phút
play course
Bài 56: Listening test 2 Part B
12:06 phút
play course
Bài 57: Reading test 1
08:31 phút
play course
Bài 58: Reading test 2
06:30 phút
play course
Bài 59: Speaking test 1
10:49 phút
play course
Bài 60: Speaking test 2
08:52 phút
play course
Bài 61: Writing test 1
06:41 phút
play course
Bài 62: Writing test 2
06:06 phút
Khóa luyện thi IELTS 6.5
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 62
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?