Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Khóa IELTS nền tảng mục tiêu 4.5 - 5.5: Ngữ pháp - Viết - Nói
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 88
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Khóa IELTS nền tảng mục tiêu 4.5 - 5.5: Ngữ pháp - Viết - Nói
Lợi ích từ khoá học
 
- Khóa học cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0
- Khoá học bao gồm 90 bài, mỗi bài kéo dài từ 10-15'
- Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.
 
- Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất cùng với kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS, những ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học
Phù hợp với
 - Đối tượng học: Dành cho tát cả đối tượng, tập trung vào đối tượng người đi làm muốn cải thiện Tiếng Anh học thuật của mình
 - Người mới bắt đầu học
Mô tả tổng quát

Phần 3 - Ngữ Pháp 18 bài: 37. Nouns - Danh từ (1); 38: Nouns - Danh từ (2); 39: Verbs - Động từ (1); 40: Verbs - Động từ (2); 41: Adjectives & Adverbs Tính từ & Trạng từ; 42: Present tenses Các thì hiện tại; 43: Past tenses Các thì quá khứ; 44: Future Các thì tương lai; 45: Passive voice (1) Thể bị động; 46: Passive voice (2) Thể bị động; 47: Modal verbs (1) Động từ tình thái; 48: Modal verbs (2) Động từ tình thái; 49: Making comparisons Các cách so sánh; 50: Simple sentence Câu đơn; 51: Compound sentence (1) 
Câu ghép; 52: Compound sentence (2) Câu ghép; 53: Complex sentence (1) Câu phức; 54: Complex sentence (2) Câu phức
Phần 4 - Nói: gồm 17 bài 
Phần 5 - Viết gồm 18 bài

Yêu cầu khoá học
 '- Thiết bị cần có: Máy tính có thể truy cập mạng internet
 - Môt cuốn sổ để ghi chép từ vựng và các kỹ năng làm bài
 - Máy ghi âm (điện thoại, Máy tính) để ghi âm lại bài nói của mình
Ngữ pháp
play course
Nouns - Danh từ 1
8:10 phút
play course
Nouns - Danh từ 2 (phần 1)
9:40 phút
play course
Noun - Danh từ 2 (phần 2)
10:10 phút
play course
Verbs - Động từ 1 (phần 1)
7:25 phút
play course
Verbs - Động từ 1 (phần 2)
9:31 phút
play course
Verbs - Động từ 2 (Phần 1)
9:57 phút
play course
Verbs - Động từ 2 (Phần 2)
10:14 phút
play course
Adjectives & Adverbs - Tính từ & động từ (phần 1)
7:24 phút
play course
Adjectives & Adverbs - Tính từ & động từ (phần 2)
8:52 phút
play course
Adjectives & Adverbs - Tính từ & động từ (phần 3)
7:36 phút
play course
Present tenses - Các thì hiện tại (phần 1)
7:47 phút
play course
Present tenses - Các thì hiện tại (phần 2)
9:11 phút
play course
Present tenses - Các thì hiện tại (phần 3)
9:12 phút
play course
Past tenses - Các thì quá khứ (phần 1)
7:39 phút
play course
Past tenses - Các thì quá khứ (phần 2)
7:19 phút
play course
Past tenses - Các thì quá khứ (phần 3)
6:04 phút
play course
Future tenses - Các thì tương lai (phần 1)
8:11 phút
play course
Future tenses - Các thì tương lai (phần 2)
7:17 phút
play course
Passive voice - Thể bị động (phần 1)
8:05 phút
play course
Passive voice - Thể bị động (phần 2)
8:42 phút
play course
Passive voice - Câu bị động (phần 1)
8:36 phút
play course
Passive voice - Câu bị động (phần 2)
7:08 phút
play course
Passive voice - Câu bị động (phần 3)
7:53 phút
play course
Modal verbs - Động từ khuyết thiếu 1 (phần 1)
6:46 phút
play course
Modal verbs - Động từ khuyết thiếu 1 (phần 2)
6:54 phút
play course
Modal verbs - Động từ khuyết thiếu 1 (phần 3)
5:50 phút
play course
Modal verbs - Động từ khuyết thiếu 2
9:23 phút
play course
Making comparisons - Các cách so sánh
16:54 phút
play course
Simple sentence - Câu đơn
8:15 phút
play course
Compound sentence - Câu ghép
13:07 phút
play course
Compound sentence - Câu ghép (2) (phần 1)
9:19 phút
play course
Compound sentence - Câu ghép (2) (phần 2)
8:37 phút
play course
Complex sentence - Câu phức (1) (phần 1)
8:20 phút
play course
Complex sentence - Câu phức (1) (phần 2)
9:16 phút
play course
Complex sentence - Câu phức (2) (phần 1)
8:17 phút
play course
Complex sentence - Câu phức (2) (phần 2)
8:03 phút
Định dạng bài thi Nói
play course
Giới thiệu định dạng bài thi Nói (phần 1)
5:51 phút
play course
Giới thiệu định dạng bài thi Nói (phần 2)
7:44 phút
play course
Part 1 - Topic: Introduction about yourself, study, work (phần 1)
9:27 phút
play course
Part 1 - Topic: Introduction about yourself, study, work (phần 2)
12:22 phút
play course
Part 1 - Nói về sở thích trong thời gian rảnh (phần 1)
5:06 phút
play course
Part 1 - Nói về sở thích trong thời gian rảnh (phần 2)
5:52 phút
play course
Part 1 - Topic: Holidays - Nói về kỳ nghỉ (Phần 1)
6:33 phút
play course
Part 1 - Topic: Holidays - Nói về kỳ nghỉ (Phần 2)
5:24 phút
play course
Part 1 - Topic: Transport, Shopping - Nói về phương tiện đi lại, mua sắm
12:11 phút
play course
Part 1 - Topic: Reading, Sports and games - Nói về sở thích đọc sách, chơi thể thao
11:54 phút
play course
Part 1 - Mock test 1 - Bài thi thử (phần 1)
8:22 phút
play course
Part 1 - Mock test 1 - Bài thi thử (phần 2)
7:37 phút
play course
Part 2 - Topic card 1 (phần 1)
8:50 phút
play course
Part 2 - Topic card 1 (phần 2)
7:25 phút
play course
Part 2 - Topic card 2 (phần 1)
6:55 phút
play course
Part 2 - Topic card 2 (phần 2)
7:24 phút
play course
Part 2 - Topic card 3 (phần 1)
5:52 phút
play course
Part 2 - Topic card 3 (phần 2)
5:54 phút
play course
Part 2 - Topic card 4
10:59 phút
play course
Part 2 - Topic card 5
11:48 phút
play course
Part 2 - Topic card 6 (Phần 1)
6:42 phút
play course
Part 2 - Topic card 6 (Phần 2)
5:49 phút
play course
Part 2 - Mock test - Bài thi thử 2
11:59 phút
play course
Part 3 - Discussion 1 - Bài thảo luận 1 (phần 1)
9:05 phút
play course
Part 3 - Discussion 1 - Bài thảo luận 1 (phần 2)
7:17 phút
play course
Part 3 - Discussion 2 - Bài thảo luận 2
9:13 phút
play course
Part 3 - Discussion 3 - Bài thảo luận 3 (Phần 1)
5:58 phút
play course
Part 3 - Discussion 3 - Bài thảo luận 3 (phần 2)
6:12 phút
play course
Part 3 - Discussion 3 - Bài thảo luận 3 (phần 3)
9:00 phút
play course
Part 3 - Mock test 3 - Bài thi thử 3
10:12 phút
Định dạng bài thi Viết
play course
Giới thiệu định dạng bài thi Viết
8:19 phút
play course
Task 1 overview (phần 1)
6:31 phút
play course
Task 1 overview (phần 2)
7:29 phút
play course
Task 1 - Line chart
11:57 phút
play course
Task 1 - Bar chart
9:07 phút
play course
Task 1 - Pie chart
10:04 phút
play course
Task 1 - Table (phần 1)
5:45 phút
play course
Task 1 - Table (phần 2)
8:33 phút
play course
Task 1 - Diagram (phần 1)
6:29 phút
play course
Task 1 - Diagram (phần 2)
8:07 phút
play course
Task 1 - Maps
11:47 phút
play course
Task 2 - Overview
14:00 phút
play course
Task 2 - Analysing the topic
9:21 phút
play course
Task 2 - Brainstorming for main ideas
9:34 phút
play course
Task 2 - Writing an introduction
8:52 phút
play course
Task 2 - Writing a body paragraph 1: Topic Sentence
9:06 phút
play course
Task 2 - Writing a body paragraph 2: Supporting Sentences
5:56 phút
play course
Task 2 - Writing a body paragraph 3: Put it all together
10:16 phút
play course
Task 2 - Writing a conclusion
9:03 phút
play course
Task 2 - IELTS Writing - FAQs
8:54 phút
play course
Task 1+2 - IELTS Writing Review (phần 1)
6:20 phút
play course
Task 1+2 - IELTS Writing Review (phần 2)
11:50 phút
Khóa IELTS nền tảng mục tiêu 4.5 - 5.5: Ngữ pháp - Viết - Nói
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 88
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?