Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0822.77.88.00 Tư vấn 24/7 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Liên Kết Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 72
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+

Lợi ích từ khóa học

- Nắm rõ cách làm các dạng bài nghe trong TOEIC
- Có thêm lượng từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC
- Biết các mẹo/ tips để làm bài đạt điểm cao
- Có thể đạt 750+ Listening TOEIC một cách dễ dàng
 

Đối tượng mục tiêu

  • Những người yếu kỹ năng Nghe cần rèn luyện thêm
  • Những ai muốn đạt điểm cao trong bài thi TOEIC
  • Những ai đã biết Tiếng Anh muốn nâng cao trình độ
 
Tổng quát

Bạn đang yếu kỹ năng nghe muốn trau dồi thêm? Bạn muốn đạt điểm cao phần nghe trong bài thi TOEIC? Khóa học này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Khóa học gồm hơn 70 bài học với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Listening TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững các dạng bài thi nghe thường gặp bao gồm các câu hỏi, tình huống... Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài thi nghe một cách dễ dàng.

Yêu cầu của khóa học

  • Có thiết bị kết nối internet ổn định
  • Khuyến khích đeo tai nghe trong quá trình học
Giới thiệu
play course
Giới thiệu khóa học và giảng viên
11:35 phút
Nội dung khóa học
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 1
12:20 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 1)
4:43 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 2)
3:14 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 3)
8:22 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 4)
8:17 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 5)
3:48 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 6)
2:45 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 7)
2:27 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 8)
3:42 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 9)
2:54 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 10)
3:18 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 11)
3:01 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 13)
3:54 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 1)
8:37 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 2)
9:47 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 3)
4:56 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 4)
8:12 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 5)
6:08 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 6)
6:32 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 7)
8:08 phút
play course
Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 8)
5:08 phút
play course
Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 1)
6:43 phút
play course
Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 2)
6:44 phút
play course
Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 3)
7:26 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 1)
7:16 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 2)
8:50 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 3)
9:23 phút
play course
Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 1)
7:20 phút
play course
Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 2)
7:17 phút
play course
Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 3)
9:35 phút
play course
Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 4)
9:27 phút
play course
Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 5)
6:51 phút
play course
Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 6)
12:03 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 1)
6:40 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 2)
11:33 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 3)
8:49 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 4)
4:52 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 5)
8:27 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 6)
5:32 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 7)
4:41 phút
play course
Câu hỏi thông thường (Phần 8)
9:48 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 1)
5:21 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 2)
11:13 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 3)
3:51 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 4)
2:47 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 5)
4:53 phút
play course
Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 1)
4:43 phút
play course
Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 2)
12:43 phút
play course
Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 1)
8:00 phút
play course
Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 2)
5:33 phút
play course
Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 3)
8:03 phút
play course
Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 4)
6:26 phút
play course
Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 1)
12:25 phút
play course
Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 2)
10:42 phút
play course
Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 3)
9:54 phút
play course
Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 4)
10:48 phút
play course
Chiến lược đạt điểm cao trong Part 4
10:38 phút
play course
Chiến thuật các dạng câu hỏi
11:44 phút
play course
Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 1)
5:43 phút
play course
Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 2)
4:24 phút
play course
Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 3)
4:11 phút
play course
Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 4)
5:05 phút
play course
Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 5)
6:18 phút
play course
Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 1)
10:05 phút
play course
Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 2)
11:17 phút
play course
Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 3)
8:55 phút
play course
Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 4)
7:56 phút
play course
Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 5)
8:09 phút
play course
Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 6)
8:10 phút
play course
Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 7)
7:20 phút
Tổng kết
play course
Tổng kết khóa học
2:59 phút
Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 72
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?