Hotline: ☎ 0786.30.7777
Hotline:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Chuẩn Phát Âm Tiếng Anh Và Giao Tiếp Căn Bản
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 43
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Chuẩn Phát Âm Tiếng Anh Và Giao Tiếp Căn Bản

Lợi ích khóa học:

  • Bạn sẽ có được khẩu hình chuẩn trong phát âm tiếng Anh.
  • Bạn sẽ phân biệt được âm dài, âm ngắn và nhấn trọng âm trong từ cũng như nhấn từ trong câu.
  • Bạn sẽ tự tin nói tiếng Anh chuẩn giọng và dùng đúng từ ngữ để biểu đạt chính xác nhất trong những tình huống giao tiếp hằng ngày.

Đối tượng mục tiêu:

  • Giám đốc, chủ doanh nghiệp, chủ shop, quản lý cửa hàng.
  • Cá nhân đang kinh doanh online, hoặc đang muốn khởi nghiệp.
  • Và tất cả những ai mong muốn cải thiện khả năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh.

Tổng quát:

-Đến với khóa học, bạn sẽ được học kỹ về các yếu tố để có phát âm chuẩn tiếng Anh là khẩu hình và trọng âm chính xác.

-Ngoài ra, bạn còn học được cách dùng từ và biểu đạt ý mình sao cho chuẩn xác trong một số tình huống thông dụng hằng ngày.

-Bạn không còn phải lo lắng tại sao mình nói tiếng Anh "đúng" mà khi giao tiếp, người bản xứ lại không thể hiểu được, hoặc bạn không nghe hiểu được họ nói gì.

Yêu cầu:

  • Máy tính có kết nối intetnet

 

Phần 1: Pronunciation in English Speaking - Nguyên âm
play course
Bài 1 Giới thiệu khóa học
03:04 phút
play course
Bài 2 Phân biệt âm chuẩn dài [i] và âm chuẩn ngắn [i]
04:08 phút
play course
Bài 3 Phân biệt âm chuẩn dài [ei] và âm chuẩn ngắn [e]
05:03 phút
play course
Bài 4 Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [ae]
02:08 phút
play course
Bài 5 Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm dài [a]
03:25 phút
play course
Bài 6 Phân biệt âm chuẩn [ai] và âm chuẩn [oi]
05:22 phút
play course
Bài 7 Phân biệt âm chuẩn dài [o] và âm chuẩn ngắn [o]
05:15 phút
play course
Bài 8 Phân biệt âm chuẩn ngắn [au] và âm chuẩn ngắn [ou]
03:53 phút
play course
Bài 9 Phân biệt âm chuẩn dài [u] và âm chuẩn ngắn [u]
05:01 phút
play course
Bài 10 Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [ju]
02:47 phút
play course
Bài 11 Cách phát âm đúng chuẩn âm [^]
02:40 phút
play course
Bài 12 Cách phát âm đúng chuẩn âm [3] và âm [er]
03:56 phút
play course
Bài 13: Cách phát âm đúng chuẩn âm [ie]
2:43 phút
Phần 2: Pronunciation in English Speaking - Phụ Âm Đơn
play course
Bài 14 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [b], [p]
04:16 phút
play course
Bài 15 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [c] - [s] & [k] và [d]
03:56 phút
play course
Bài 16 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [f]. Phân biệt phụ âm [f] và [v]
03:37 phút
play course
Bài 17 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [g] - [g], [dz], [z] và [dz]
04:28 phút
play course
Bài 18 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [h] - [h] & [âm h câm] và âm [k]
03:12 phút
play course
Bài 19 Cách phát âm đúng chuẩn 3 phụ âm [l], [m], & [n]
02:58 phút
play course
Bài 20 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [q] - [kw] & [k], [r]
03:41 phút
play course
Bài 21 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [s] - [s] & [z] và [t] và [w]
04:48 phút
play course
Bài 22 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm x - [ks], [gz] & [z] và âm z - [z]
04:09 phút
Phần 3: Pronunciation in English Speaking - Phụ Âm Ghép
play course
Bài 23 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép cc - [ks] & [k], ch và tch - [ch]
03:30 phút
play course
Bài 24 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ch - [k] & [sh], âm ck - [k], và âm dge [dz]
02:57 phút
play course
Bài 25 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép gh - [g], [f] & [âm gh câm], và âm [gu]
04:59 phút
play course
Bài 26 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ng - [n] & [n + ng], và âm ghép ph - [f]
02:54 phút
play course
Bài 27 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sc - [s] & [sk], âm ghép sch - [sk] - [sh]
02:56 phút
play course
Bài 28 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sh - [sh], âm ghép th - [0] & [đ]
05:04 phút
play course
Bài 29 Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép wh - [w] & [h], và âm ghép xh - [ks], [ks + h] & [g + z]
03:21 phút
play course
Bài 30 Phụ âm câm b (bt, pt, and mb), phụ âm câm k, g and p khi đứng trước phụ âm n, phụ âm câm l khi đứng trước phụ âm
03:50 phút
play course
Bài 31 Những yếu tố quan trọng để nói một câu tiếng Anh nghe tự nhiên như người bản ngữ
08:22 phút
play course
Bài 32 Cách chữa các lỗi thường gặp trong phát âm tiếng Anh của người Việt
07:20 phút
play course
Bài 33 Phát âm nâng cao, những âm được lược bớt đi trong tiếng Anh hiện đại
05:12 phút
Phần 4: Tình huống ứng dụng thực tế
play course
Bài 34 Những cách dùng mạo từ THE trong tiếng Anh
09:15 phút
play course
Bài 35 Cách để mô tả về tính cách và bản thân bạn hoặc người khác
04:30 phút
play course
Bài 36 Cách để đưa ra lời đề nghị hay yêu cầu
08:04 phút
play course
Bài 37 Những cách nói thông dụng nơi nhà hàng
07:53 phút
play course
Bài 38 Những cách nói thông dụng nơi bệnh viện
08:55 phút
play course
Bài 39 Cách để biểu lộ sự đồng ý, thích hay không thích
04:39 phút
play course
Bài 40 Cách chỉ đường và mô tả vị trí (áp dụng cách sử dụng giới từ)
03:46 phút
play course
Bài 41 Cách để an ủi và động viên người khác
05:58 phút
play course
Bài 42 Cách biểu lộ và diễn ý qua tông giọng trong tiếng Anh
04:32 phút
play course
Bài 43 Kinh nghiệm của giảng viên & tổng kết khóa học
04:20 phút
Chuẩn Phát Âm Tiếng Anh Và Giao Tiếp Căn Bản
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 43
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?