Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 089.88.99.637 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 53
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc

Lợi ích khóa học:

  • Đạt điểm TOEIC từ 450 đến 500

Đối tượng mục tiêu:

  • Sinh viên đang đi học đại học, đặc biệt là sinh viên năm thứ 3, thứ 4.
  • Học viên tiếng Anh muốn đạt điểm TOEIC trong khoảng 450 tới 500

Tổng quát:

Khóa học gồm 40 video giúp học viên nắm vững cách xử lí các câu hỏi của bài thi TOEIC ở 4 chuyên đề Ngữ Pháp, Từ Vựng, Đọc hiểu và Nghe hiểu. Hướng tới mục tiêu đạt điểm TOEIC trong khoảng 450-500

Yêu cầu:

  • Máy tính có kết nối intetnet

 

Phần 1: Grammar
play course
Bài 1 Trả lời đúng câu hỏi thì hiện tại (p.1)
08:27 phút
play course
Bài 2 Trả lời đúng câu hỏi thì hiện tại (p.2)
08:21 phút
play course
Bài 3 Trả lời đúng câu hỏi thì hoàn thành (p.1)
07:38 phút
play course
Bài 4 Trả lời đúng câu hỏi thì hoàn thành (p.2)
04:51 phút
play course
Bài 5 Trả lời đúng câu hỏi xác định vị trí từ (p.1)
04:32 phút
play course
Bài 6 Trả lời đúng câu hỏi xác định vị trí từ (p.2)
06:49 phút
play course
Bài 7 Trả lời đúng câu hỏi về cấu trúc bị động
08:34 phút
play course
Bài 8 Trả lời đúng câu hỏi về các cấu trúc so sánh (p.1)
06:18 phút
play course
Bài 9 Trả lời đúng câu hỏi về các cấu trúc so sánh (p.2)
06:14 phút
play course
Bài 10 Trả lời đúng câu hỏi về các dạng phân từ
09:17 phút
play course
Bài 11 Trả lời đúng câu hỏi về những dạng từ nối hay gặp (p.1)
07:22 phút
play course
Bài 12 Trả lời đúng câu hỏi về những dạng từ nối hay gặp (p.2)
07:35 phút
play course
Bài 13 Trả lời đúng câu hỏi về những mệnh đề quan hệ hay xuất hiện (p.1)
06:42 phút
play course
Bài 14 Trả lời đúng câu hỏi về những mệnh đề quan hệ hay xuất hiện (p.2)
04:56 phút
play course
Bài 15 Trả lời đúng câu hỏi về câu điều kiện (p.1)
06:59 phút
play course
Bài 16 Trả lời đúng câu hỏi về câu điều kiện (p.2)
05:23 phút
play course
Bài 17 Trả lời đúng câu hỏi về lượng từ
09:44 phút
Phần 2: Vocabulary
play course
Bài 18 Tăng vốn từ về chủ đề tiếp thị (p.1)
05:49 phút
play course
Bài 19 Tăng vốn từ về chủ đề tiếp thị (p.2)
05:15 phút
play course
Bài 20 Tăng vốn từ về chủ đề lập kế hoạch kinh doanh
10:47 phút
play course
Bài 21 Tăng vốn từ về chủ đề máy tính (p.1)
06:19 phút
play course
Bài 22 Tăng vốn từ về chủ đề máy tính (p.2)
05:47 phút
play course
Bài 23 Tăng vốn từ về chủ đề các thiết bị điện tử (p.1)
06:22 phút
play course
Bài 24 Tăng vốn từ về chủ đề các thiết bị điện tử (p.2)
04:44 phút
play course
Bài 25 Tăng vốn từ về chủ đề thư tín (p.1)
05:34 phút
play course
Bài 26 Tăng vốn từ về chủ đề thư tín (p.2)
05:21 phút
play course
Bài 27 Tăng vốn từ về chủ đề đào tạo, tuyển dụng (p.1)
06:01 phút
play course
Bài 28 Tăng vốn từ về chủ đề đào tạo, tuyển dụng (p.2)
05:12 phút
play course
Bài 29 Tăng vốn từ về chủ đề lương bổng và phúc lợi
10:33 phút
play course
Bài 30 Tăng vốn từ về chủ đề đặt hàng nguyên vật liệu
08:47 phút
play course
Bài 31 Tăng vốn từ về chủ đề ngân hàng
06:54 phút
play course
Bài 32 Tăng vốn từ về chủ đề thuế
10:35 phút
Phần 3: Reading
play course
Bài 33 Chiến thuật trả lời câu hỏi thông tin chi tiết 1
09:37 phút
play course
Bài 34 Chiến thuật trả lời câu hỏi thông tin chi tiết 2
08:56 phút
play course
Bài 35 Chiến thuật trả lời câu hỏi suy luận 1
08:13 phút
play course
Bài 36 Chiến thuật trả lời câu hỏi suy luận 2
09:53 phút
play course
Bài 37 Chiến thuật trả lời câu hỏi về từ vựng
09:31 phút
play course
Bài 38 Chiến thuật trả lời câu hỏi phủ định 1
08:51 phút
play course
Bài 39 Chiến thuật trả lời câu hỏi phủ định 2
06:47 phút
play course
Bài 40 Chiến thuật trả lời câu hỏi về tên, số liệu và thời gian
06:52 phút
play course
Bài 41 Chiến thuật trả lời cầu hỏi về bảng biểu số liệu 1
09:51 phút
play course
Bài 42 Chiến thuật trả lời cầu hỏi về bảng biểu số liệu 2
09:19 phút
Phần 4: Listening
play course
Bài 43 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hình ảnh 1
09:34 phút
play course
Bài 44 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hình ảnh 2
07:46 phút
play course
Bài 45 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hỏi đáp 1
09:35 phút
play course
Bài 46 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hỏi đáp 2 (p.1)
07:35 phút
play course
Bài 47 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hỏi đáp 2 (p.2)
03:21 phút
play course
Bài 48 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hội thoại 1
08:22 phút
play course
Bài 49 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hội thoại 2
08:44 phút
play course
Bài 50 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hội thoại 3
10:48 phút
play course
Bài 51 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần diễn thuyết 1
08:26 phút
play course
Bài 52 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần diễn thuyết 2
09:30 phút
play course
Bài 53 Chinh phục câu hỏi nghe ở phần diễn thuyết 3
10:30 phút
40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc
Thể loại: Ngoại ngữ
Số bài học: 53
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?