Hotline: ☎ 0838.068.068 ☎ 0943.113.311 Phòng Đào Tạo 0822.77.88.00 Chúc mừng năm mới 2022
Hotline: ☎ 0838.068.068

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Liên Kết Tuyển Sinh Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại Học Trực Tuyến
Khoá học tử vi dễ hiểu
Thể loại: Phong thuỷ
Số bài học: 37
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
Khoá học tử vi dễ hiểu

Lợi ích khoá học:

 • Hiện nay, mệnh lý là một nhu cầu tất yếu của đời sống và đang tồn tại dưới nhiều hình thức dịch vụ. Có cầu ắt phải có cung. Trong đó, tử vi là một công cụ đắc lực để tìm hiểu con người và đời người. Cho nên, người sử dụng dịch vụ cần trang bị những kiến thức nền tảng để đánh giá được dịch vụ.
 • Để biết rõ đâu là khoa học đâu là lợi dụng mê tín, biết rõ khả năng cũng như giới hạn của môn tử vi.
 • Ngoài ra, những người muốn tìm hiểu để sử dụng cũng có những kiến thức sơ khởi cho các khóa học nâng cao.

Đối tượng mục tiêu:

 • Người yêu thích tử vi
 • Người muốn sử dụng tử vi để dự đoán.
 • Người muốn đánh giá tính khoa học và mê tín của tử vi
 • Người muốn viết phần mềm về tử vi
 • Người muốn tìm các kẽ hở để phủ nhận tử vi

Tổng quát:

Tôn chỉ của khóa học này là: Đơn giản, dễ hiểu, đầy đủ, hệ thống và hữu dụng. Khóa học cung cấp những kiến thức khái quát và cơ bản, có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực trong đời sống, một cách dễ hiểu nhất tới học viên. Kiến thức được cung cấp từ dễ đến khó một cách hệ thống, giúp học viên nhớ lâu và có cách nhìn toàn diện về môn học. Tuy nhiên, trong phạm vi khóa học này tất cả kiến thức đều là phổ thông mệnh lý. Những kiến thức nâng cao sẽ được truyền tải trong những khóa học tiếp theo..

Yêu cầu khoá học:

 • Có máy tính kết nối internet
 • Không gian yên tĩnh
 • Có bút giấy ghi chép
Nội dung khoá học
play course
Bài 1 Giới thiệu khóa học
06:13 phút
play course
Bài 2 Số phận
08:28 phút
play course
Bài 3 Giới hạn của môn tử vi
06:52 phút
play course
Bài 4 Những lưu ý cơ bản trước khi bắt đầu
13:00 phút
play course
Bài 5 Nền tảng môn tử vi
10:05 phút
play course
Bài 6 Con số
11:33 phút
play course
Bài 7 Lục thập hoa giáp
08:58 phút
play course
Bài 8 Những lưu ý về âm dương ngũ hành
14:01 phút
play course
Bài 9 Phương pháp nghiên cứu
19:36 phút
play course
Bài 10 Quy trình xem một lá số
04:38 phút
play course
Bài 11 Địa bàn
07:28 phút
play course
Bài 12 Miếu hãm
05:47 phút
play course
Bài 13 An sao bằng tay
05:41 phút
play course
Bài 14 Tìm cục số
03:28 phút
play course
Bài 15 Vị trí an sao tử vi
03:45 phút
play course
Bài 16 An 14 chính tinh
02:56 phút
play course
Bài 17 Tổng quát mệnh thân
03:04 phút
play course
Bài 18 12 cung mệnh bàn
11:36 phút
play course
Bài 19 Tổng quát 14 chính tinh
06:59 phút
play course
Bài 20 Thái tuế
13:19 phút
play course
Bài 21 Lộc tồn
06:30 phút
play course
Bài 22 Trường sinh
10:57 phút
play course
Bài 23 Cách cục Tử phủ vũ tướng
08:58 phút
play course
Bài 24 Cách cục Phủ Tướng
07:29 phút
play course
Bài 25 Cách cục Sát Phá Tham
05:38 phút
play course
Bài 26 Cách cục Nhật Nguyệt
04:06 phút
play course
Bài 27 Cách cục Vô Chính Diệu
08:37 phút
play course
Bài 28 Lục sát tinh
11:30 phút
play course
Bài 29 Chế hóa lục sát tinh
06:33 phút
play course
Bài 30 Lục cát tinh
05:45 phút
play course
Bài 31 Lục bại tinh
09:21 phút
play course
Bài 32 Tuần triệt (1)
05:56 phút
play course
Bài 33 Tuần triệt (2)
06:31 phút
play course
Bài 34 Xem vận
11:28 phút
play course
Bài 35 Phân cục
11:35 phút
play course
Bài 36 Ví dụ giải đoán lá số
11:51 phút
play course
Bài 37 Tổng kết
01:04 phút
Khoá học tử vi dễ hiểu
Thể loại: Phong thuỷ
Số bài học: 37
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
0 VNĐ
zalo-call
1
Bạn cần hỗ trợ?